KOLOSSER PÅ LERFÖTTER

Sep 3rd, 2009 | By | Category: 2000-4, Övrigt

AV MARIE-LOUISE FRANTZEN

I skolan jag klarade matematiken,

men senare fick jag problem med logiken.

Man degraderade ordet moral

och byggde – som korthus – bolag av skal,

man köpte skulder, tog lån … och blev rik!

Undra på att det utbröt panik

bland finansens kolosser när många av dem

bittert erfor att hut går hem.

På lerfötter dansa’de runt med oss alla,

fick banker att vackla och kronan att falla.

Sedan kom yuppies med dubbla ’nallar’

till börsspekulanternas tempelhallar.

De ropade, viftade, tryckte på knappar.

Många, som startat som fattiglappar,

lyckades snabbt bli rika som troll.

Det tycktes inte spela nå’n roll

att priset betalades vitt och brett

av mänskor som slet i sitt anletes svett.

Myternas kung Midas led svältdöden, efter att gudarna uppfyllt hans önskan om att allt som han vidrörde skulle förvandlas till guld.

Marie-Louise Frantzen (f. 1921) är en av de få som i dag skriver rimmad vers i den tradition som Stig Dagerman och Alf Henriksson ägnade sig åt. Liksom de har hon skrivit dagsvers, bland annat i Dagens Nyheter. DAST brukar inte innehålla dikter, men dikten här intill passar bra i vårt nummer om ekonomisk brottslighet. Dikten är ur samlingen Mini-Babel som nyss kommit ut på Förlags AB Gondolin, som också ger ut DAST.

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22