Filistéernas fiskgud

Sep 9th, 2009 | By | Category: 2006-2, Övrigt

Lovecraft hämtade idén till novellen Dagon från Gamla testamentet i Bibeln. Ordet Dagon anses vara en diminutivform som utgår från stammen Dag. Dagon skulle därför betyda ”liten fisk” och att Dagon var filistéernas fiskgud framgår ganska klart av 1 Samuelsbokens 5:1-7, där det står så här:
Herrens ark i Dagons tempel. Filistéerna hemsökas af Herrens hand.
1. Då nu filistéerna hade tagit Guds ark, förde de den från Eben-Haeser till Asdod.
2. Och där toga filistéerna Guds ark och förde in den i Dagons tempel och ställde den bredvid Dagon.
3. Men när asdoditerna bittida dagen därefter komma dit, fingo de se Dagon ligga framstupa på jorden framför Herrens ark. Då toga de Dagon och satte honom upp igen på hans plats.
4. Men när de dagen därefter åter komma dit bittida om morgonen, fingo de åter se Dagon ligga framstupa på jorden framför Herrens ark; och Dagans hufvud och hans båda händer låga afslagna på tröskeln, allenast fiskdelen satt kvar på honom.
5. I Asdod trampar därför ännu i dag ingen på Dagans tröskel, hvarken någon af Dagans präster, ej heller någon annan som går in i Dagans tempel.
6. Och Herrens hand var tung öfver asdoditema; han anställde förödelse bland dem, i det han slog dem med bölder, såväl i Asdod som inom tillhörande områden.
7. Då nu invånarna i Asdod såga, att så skedde, sade de: »Israels Guds ark må icke stanna hos oss, ty hans hand hvilar hårdt på oss och på vår gud Dagon.»  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22