Över 600 000 visningar på Bokmässan Play

Nov 20th, 2020 | By | Category: 2020-11 nov, Notis

affisch bokmassan 2020De kostnadsfria studiosamtalen från Bokmässan 2020 i digitalt format fortsätter att locka tittare. Under årets mässa den 24–27 september nådde Bokmässan Play över 373 000 visningar, vilket var ett resultat över förväntan. Drygt en och en halv månad senare uppgår det totala antalet visningar till 600 865.

Bokmässan 2020 bestod av Bildningshubben och Litteraturfestivalen med sammanlagt 154 digitala studiosamtal som sändes på Bokmässan Play tillsammans med förlag och andra samarbetspartner från Fotografiska i Stockholm, Svenska Mässan i Göteborg, Sveriges generalkonsulat i New York och flera andra platser i Sverige och utomlands. Därutöver förstärktes programmet av tio olika scenprogram från externa arrangörer. Under hösten har också femton författarsamtal översatts och textats till engelska, tyska, franska, spanska och arabiska vilket möjliggjort ytterligare spridning av studiosamtalen.

Webbstatistik visar att det främsta upptagningsområdet för Bokmässan Play är Norden, men att även England, Tyskland, USA och Sydafrika har en tydlig tittarbas. Den svenska publiken är mer utspridd över hela Sverige än besökarna på den fysiska mässan, där majoriteten av besökarna under ett ”normalår” är bosatta i Västra Götaland, Mälardalsregionen och Skåne.

Ett ökat intresse för Bokmässans program i det digitala formatet märktes också hos den manliga delen av befolkningen. 32 procent av tittarna på Bokmässan Play var män, medan procentandelen män en vanlig mässa brukar ligga på runt 20 procent. Åldersfördelningen vittnar om ett starkt tittarstöd i de äldre målgrupperna men svagare i målgruppen 35–44 år. 54 procent av tittarna uppgav att de tidigare inte hade besökt Bokmässans fysiska seminarier och 25 procent uppgav att de besökte Bokmässan för allra första gången – delvis säkert tack vare det digitala formatet

Såväl tittare och samarbetspartner uttryckte att de gärna ser en fortsatt satsning på det digitala formatet, i kombination med den fysiska mässan. Av de samarbetspartner som besvarat enkäten angav hela 94 procent att Bokmässan borde fortsätta utveckla Bokmässan Play.

Till Bokmässan: https://bokmassan.se/

Dast har skrivit om mässan. Läs här, ledare med länkar till fler artiklar.

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22