När de små kalkonerna dansar … Faran att vara kritiker

Sep 5th, 2009 | By | Category: 2002-3, Notis

”Miljontals av hans gamla läsare minns honom med vänlig nostalgi och miljontals av hans nya läsare tycks helt oförmögna att upptäcka de iögonenfallande brister som kritikerna tillskrev hans verk.” Citatet är från Sam Moskowitz 1970 och avsåg Edgar Rice Burroughs, som i Sverige mest är känd för Tarzan, apornas son, men som faktiskt före Tarzan redan 1912 skapade genren ”scientific romance” med Under the Moons of Mars.

”Vad är väl detta August Strindbergs vidriga arbete annat än en serie av analyserade bitar, utan ringaste sammanhang och utan annat, åtminstone skenbart ändamål än att med ungdomligt övermod fördöma allt omkring sig.” Citatet är hämtat från professor P. A Cederschiölds recension av Röda rummet i Aftonbladet 1879.

”Det är sorgligt att se en författare på detta sätt kasta sin talang på en gödselhög.

Den nya boken är nämligen ingenting annat än bara ett beklämmande exempel på hur djupt ner man måste gå för att finna en botten i det träsk som man visst på sina håll vill anse som ”modern romankonst”, Gösta Rybrant om Jan Fridegårds Jag Lars Hård i AB 1935.

”Det blifver tyvärr en allt mera vanlig sak att författare med formel begåfning, lockade af tillfälliga strömningar i litteraturen och af den folkynnest, hvilken för ögonblicket åtföljer hvarje ockrande på sämre lidelser, offra åt råheten och, blott de kunna reta en förslappad smak, tillgripa skandalen. Frestelsen kan ju ock vara rätt stor, eftersom hvarje ironisk häcklare så lätt får pris för ärlighet och fördomsfrihet.” Carl David af Wirsen i en sågning av Alexander Kiellands Arbeidsfolk i Post och Inrikes Tidningar 25-26 oktober 1881.

”Vad man här anträffar, är endast dekadansformer av människans lägre drifter, otyglade men på samma gång vanmäktiga att föda lidelser av verklig intensitet. Att sådant som här skildras, kan förekomma och förekommer, betvivlas ej, men ämnet tillhör ett helt annat område än skönlitteraturens och blir mer löjligt än ynkligt, när det kommer under behandling av en fantasi, till synes sjukligt förvriden och barnsligt affekterad, uppjagad mera av boulevardromanernas än livets elände, och utan kraft av indignation, satir eller ens medkänsla.

Man kan efter läsningen av denna bok ej ens skänka författaren den trösten att göra honom till martyr.” Harald Molander om Hjalmar Söderbergs Förvillelser i Aftonbladet 9/11 1895.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22