Magazines & fanzines

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-4, Notis

Av Iwan Morelius

CADS no 25, March 1995. Ur innehållet i detta utomordentliga engelska magasin vill jag gärna framhålla en artikel om Rex Stout kallad ”60 Years of Stout”, en om den kvinnliga detektiven VI. Warschowski, en om F.W. Crofts, en om CWA Awards 1994, samt en om Berkeley Grey plus massor av recensioner. Adress: CADS, Geoff Bradley, 9 vicarage Hill, South Benfleet, Essex SS7 IPA, England

BOOK 6 MAGAZINE COLLECTOR No 135, June 1995. Bland artiklar i vår genre kan från detta nummer nämnas Classic Pulp Hero ”The Shadow” samt Crime Novelist PD. James with UK. Bibliography: Adress: Book & Collector Magazine, 43-45 St. Mary’s Road, Ealing, London W5 5RQ, England. Prenumerationspris är 133.00/år.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22