Inte bara bok, ny artikel av deckarförfattare

Sep 7th, 2013 | By | Category: 2013-09 sep, Notis

Christoffer CarlssonNå, han bör kanske först presenteras som kriminolog, men för den läsande allmänheten är han mest känd som deckarförfattare. Christoffer Carlsson har just kommit ut med en ny polisroman, Den osynlige mannen från Salem. Han har tidigare fått beröm för Fallet Vincent Franke och Den enögda kaninen.

Men har är alltså kriminolog och har i dagarna publicerat en artikel i Crimonology: MASCULINITIES, PERSISTENCE, AND DESISTANCE, Criminology, Volume 51, Issue 3, pages 661–693.

Den sammanfattas så här: Artikeln tar avstamp i forskningen om kriminella karriärer, en forskningsgren som blivit mycket dominant inom kriminologin men som på många sätt också saknar ett genusperspektiv. Studien är en del av det pågående The Stockholm Life Course Project, och bygger på kvalitativa intervjuer med män födda 1969–74, som i ungdomen varit föremål för socialtjänstens särskilda åtgärder (§12-placering). Utifrån detta material försöker artikeln utforska vilken betydelse maskulinitetsgörande har när det kommer till att fortsätta begå brott, men framförallt vilken betydelse det har för männens upphörandeprocesser, dvs. att sluta begå brott. Studien visar att vad det innebär att framgångsrikt göra maskulinitet och ”vara man” är beroende av genusnormer, men också åldersnormer som förändras i takt med att männen åldras, vilket också påverkar deras brottslighet.

Artikeln hittas på webben: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9125.12016/full

Artikel i Dast: http://www.dast.nu/artikel/ar-verkligheten-ett-hinder-for-deckarforfattaren

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22