Filosofiskt om härmfåglar och copycats

Sep 5th, 2009 | By | Category: 2002-3, Notis

Den bortglömde men återupptäckte franske filosofen Gabriel Tarde (1843-1904) har ägnats en artikel av Lisa Irenius i Assex 1/2002.

Under rubriken Samhället består av sömngångare som imiterar varandra redovisar hon Tardes idéer.

Vi citerar: ”Samtida rön visade att sömngångaren, som blundar för världen och förefaller helt inne i sin egen individuella värld, ändå passivt låter sig påverkas av omgivningen. Detta såg Tarde som beviset för att imitation är människans natur.”

Hur ska man då förklara alla aktiva och vakna som ägnar sig åt att medvetet imitera vad andra gör, skapar korporativa maktcentra efter så kallat prestigefyllda förebilder, stjäl idéer och aktar sig noga för att tänka ut något originellt och eget? Fast visst är Tarde intressant.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22