Definition av ”Thriller”

Sep 5th, 2009 | By | Category: 2002-3, Notis

Dag Hedman har reagerat på den definition av ”thriller” som DAST i förra numret citerade från Jan Broberg. Hedman menar att termen thriller i gängse praxis används ”utan närmare definition och inkonsekvent – ibland med den inskränkta betydelsen ”agent”- eller ”spionberättelse”. Så här ser Hedman på saken.

Skall man bena upp i den terminologiska förbistringen får man nog bortse från olika litteraturvetenskapliga framställningar och gå till lexika för att få en preciserad beskrivning. En brittisk handbok ger följande förklaring: ”a book, film, play, etc., depicting crime, mystery or espionage in an atmosphere of excitement and suspense.”

En något annorlunda definition ger en amerikansk ordbok: ”thriller […] a person or thing that thrills; specif., a suspenseful novel, play, motion picture, etc., esp. (Chiefly Brit.) one dealing with crime and detection.”

Ett tyskt lexikon ger med utgångspunkt i den motsvarande tyska termen, ”Reisser”, följande, ytterligare något annorlunda förklaring: ”ugs. Bez. [umgangssprachliche Bezeichnung] für einen in einem Buch, auf der Bühne, in einem Film oder Fernsehspiel behandelten spannenden, effektvollen, publikumswirksamen Stoff.” Som synes finns det här en stegvis glidning från det brittiska fasthållandet vid en viss ämnessfär (”crime, mystery or espionage”) till den tyska handbokens fokus på narrativa grepp.

En thriller är således vilken berättelse som helst – oavsett ämne – som berättas på ett sådant sätt att läsarens uppmärksamhet är intensivt riktad framåt, och hon eller han frågar sig: ”Vad skall hända?”  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22