Ord

Dec 23rd, 2018 | By | Category: 2018-12 dec, Ledare

God Jul 2018I dessa dagar säger vi God Jul och Gott Nytt År, tillönskar andra detta.

Ord är viktiga. Alla vi som ägnar vårt liv åt att formulera oss, att skriva, att berätta, att försöka övertala andra, att underhålla, roa, förklara och allt annat som vi gör med ord.

Pennan är mäktigare än svärdet är en gammal sentens, och vi som sysslar med pennor (även i digital form) hoppas ju att detta är sant.

Eftersom det gäller att välja rätt ord, vilket författare kan ägna mycket tid åt att finna, ska ju också vi som skriver om det de producerat anstränga oss för att hitta det uttryck som bäst beskriver vår upplevelse. Men eftersom omdömen är personliga kan våra ord misstolkas, alla läsare är medskapande i läsandet.

Det finns många som är inblandade när tidningar, tidskrifter och böcker produceras. Det ska vara många ögon som bedömer texten innan den publiceras. Särskilt en viktig grupp har minskat kraftigt, korrekturläsaren. Han, och ofta en hon, var den sista kontrollen av att orden var rätt stavade och meningarna begripliga och fakta inte uppenbart fel. Innan dess hade redaktörer läst och bedömt, rättat och vid behov ändrat. För den minsta kortfilm räknas alla inblandade upp i eftertexterna, i många böcker tackar författaren alla som hjälpt till, men i tidningar och de flesta böcker är de många som varit med i arbetet osynliga. En god redaktörs och korrekturläsares arbete märks inte, men en text som inte fått de hjälpande händerna märks och texten skaver.

I dessa digitala dagar kan vägen mellan text och läsare bli väldigt kort. Men i den digitala bakgrunden har det varit många i it-branschen som deltagit.

Så vi ska vara rädda om orden och se till att de används rätt. Uttrycket, ofta använt i nyhetssammanhang, att någon eller något är ”i stormens öga” används ofta fel. I en storm, orkan, är ögat den lugna platsen i ovädrets centrum, inte där det blåser mest. Ett annat ord som fel använt kan få lustiga bibetydelser: epicentrum. Det är ett fackuttryck för den plats på jordytan som ligger rakt ovanför en jordbävnings fokus, hypocentrum. Så när en tidning skrev att Sveavägen är brottslighetens epicentrum i Stockholm. Ja, man har ju hört talas om den undre världen.

En möjligen mer sinister tolkning kunde man göra i en recension av Michelle Obamas bok. Där slutar recensenten med att önska mer inifrån maktens epicentrum.

Så skribenten håller med om att den verkliga makten finns i ”den djupa staten”.

Tror inte det…

LEIF-RUNE STRANDELL

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22