Kritikern – behövs det en sån?

Sep 17th, 2009 | By | Category: 1997-1, Ledare

KJELL E. GENBERG

Ansvarig utgivare

Kritikern är kreativare än konstnären!

Så hette det förr i världen när de stora dagstidningarnas kultursidor kunde styra läsvanorna i landet.

Numera deppar kritikerna. Deras recensioner betyder ingenting längre, sägs det. Makten över litteraturen håller på att styras över till många andra händer.

Så sorgen är stor i dessa kretsar, fast man erkänner det naturligtvis inte. Varken att man sörjer eller att makten försvunnit.

Medan nu de fallna giganterna tröstar varandra på Operabaren kanske vi andra kan ställa frågan om det har någon betydelse att det blivit på det här viset: om det är av ondo att radio- och teveprogram som ibland vänder sig till läskunniga ger en bok stor genomslagskraft.

Givetvis, menar giganten som fortfarande anser sig vara kreativare än konstnären. Självklart vet jag bäst, självklart är det jag som skall styra vilka böcker som skall nå goda upplagor. Ty ingen annan än jag vet vad som är god och skön litteratur.

Det går an att hålla med om detta, men det går också an att lämna giganten och hans sällskap på Operabaren och hoppas att litteraturen lever vidare i alla fall.

DAST har många recensioner i varje nummer – och tänker fortsätta att ha det så – men vi har länge tvivlat på att vi styr någons läsvanor med de åsikter som förs fram. Däremot tror vi att det är viktigt att så många nya böcker som möjligt anmäls i varje nummer. På så sätt får läsarna reda på att verken finns och kanske ett hum om de hör hemma i den intressesfär där man själv dväljs. I så fall gör kritikeralstren nytta.

För det är ju böckerna som skall läsas.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22