DAST och Högsta domstolens syn på publicering

Nov 9th, 2013 | By | Category: 2013-11 nov, Ledare

Högsta domstolenTorsdagen den 7 november 2013 beslöt Högsta domstolen att den som i dag är ansvarig utgivare för en tidning också har ansvar för det arkivmaterial som publiceras på internet. Bakgrunden är en artikel i Dagens Nyheter som publicerades 2006. En företagare stämde 2012 DN för förtal i artiklarna. Företagaren menar att eftersom artikeln är sökbar via dn.se i dag är dagens utgivare ansvarig trots att hon inte var det vid publiceringstillfället.

Tingsrätten har skickat ärendet till Högsta domstolen som anser att dagens utgivare är ansvarig eftersom hon är ansvarig för dn.se.

Dagens Nyheter, och andra publicister, anser att detta får orimliga konsekvenser. DN har planer på att digitalisera hela sitt 150-åriga arkiv, och det är klart att en utgivare inte kan ha kontroll över den väldiga textmassan. Justitierådet Göran Lambertz skriver i en bilaga till HDs beslut att lagen bör skrivas om och att en preskriptionstid löper från det datum då artikeln ursprungligen publicerades.

Vad har nu detta med Dast att göra? Jo, vi finner att vi gjort rätt som backade när ett krav på att en text skulle tas bort från vår webbplats. Om inte skulle vi stämmas för ärekränkning. En ideell förening, som är Dasts ägare, har inte de ekonomiska resurser som krävs för att driva frågan och hävda rätten till publicering.

Sakfrågan gäller en bokrecension. Den publicerades i vår tryckta utgåva nr 4 1997. Det är en bok som heter Mannen som köpte slott och tidningar, skriven av journalisten och deckarförfattaren Carlösten Nordmark. Den bygger på en tingsrättsdom och utredningen av ärendet. Recensenten hade en del kommentarer om rättsfallet och bokens huvudperson. Mannen är numera avliden men hans son ansåg att kommentarerna och recensionen förtalade fadern. För: i hovrätten friades han. Efter det att boken publicerats.

Vi erbjöd oss att vara tydliga och lägga till just detta. För den tryckta tidningen, som går att finna på bibliotek, och boken existerar ju och kan knappast åtalas. Det blev alltså möjligt i och med att Dast försöker publicera också material från den tryckta tidskriften på webben. Men fick nej till den lösningen.

Så Lambertz idé med preskriptionstid skulle lösa många problem. Vi vet ju väl att ordval som förr var vanliga i dag kan uppfattas som stötande. Aktuella ord att tänka på är ju zigenare och neger. Sådana ord kan det finnas i hundraåriga artiklar i Dagens Nyheters arkiv. Och inte ovanligt att åtalade fälls i en domstol för att senare frias i en högre instans: ska man inte våga publicera nyhetsartiklar och kommentarer till en fällande dom?

Men vår ambition är att allt som fanns i den tryckta tidningen också ska vara onåbart på webben.

LEIF-RUNE STRANDELL

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22