Bokens död

Aug 4th, 2014 | By | Category: 2014-08 aug, Krönika

Ahrvid EngholmKrönika av AHRVID ENGHOLM

Jag hörde Ramsey Kanaan från www.pmpress.org prata om hur han ser på framtidens bok- och övrig publiceringsmarknad. Han pratade länge och väl och det är inte lätt att sammanfatta, eller kanske är det det. Han gjorde nämligen en egen sammanfattning som löd:  We are fucked!

Det såg inte bra ut för tryckt medias framtid, menade han. Folk blir allt mer illiterata och läser allt mindre. Det blir mer TV-spel och Internet. Särskilt illa är det för liten, oberoende press (som hans – han driver ett vänsteristiskt anarkistförlag). Stora konglomerat köper upp varandra och koncentrationen till några få ökar. Det blir mer fildelning, men det sade han sig inte ha något emot. “Om någon gör bootlegs på våra böcker och de når tusentals nya läsare är det bara bra!”

Nu tycker jag dock att Mr Kanaan har en del konstiga utgångspunkter. Han utger märkliga böcker som Direct Action & Sabotage och Baader-Meinhof-ligans samlade skrifter. (“Jag är visserligen emot våld, men deras idéer är extremt viktiga…” Idéer om blodig revolution?). Hans förlag startades i Skottland för ca 35 år sedan, då han var tonåring; han är nu verksam i Kalifornien och har hunnit utge ca 500 böcker. De flesta kring anarki, kommunism och att “störta kapitalismen”.

Men han verkar inte ha koll på presshistorien. Han började med att hävda att all press genom historien varit subventionerad – från början av rika mecenater, senare av ägarna till utgivningsföretaget. Det är förstås dumheter. Syftet med att hävda det är att försöka påstå att pressen alltid är beroende av rika krösusar och aldrig kan vara oberoende. Om vi börjar med Aftonbladet som startade 1831 blev den tidningen snabbt populär och nådde en upplaga på 4–5 000 ex (i ett Stockholm med då kanske 75 000 inv) och tog in massor med annonser. Det var en högst lönsam utgivning för Lars-Johan Hierta. Och så har det varit för alla tidningar och alla förlag som överlevt en längre tid.

Och pressfriheten uppstod inte i England under 1640-talet, som han påstod. Den kom stegvis efter det som kallas The Glorious Revolution 1688 (då det engelska parlamentet övertog mer makt från kungen) och började sätta sin prägel under tidigt 1700-tal, i Sverige något senare med Tryckfrihetsförordningen 1766 under Frihetstiden.

Vad hade Kanaan nu mer att säga? En del nedslag:

  • Först från 1980-talet och framåt började “neoliberalismen” kräva vinst vid utgivning, i stället för att den alltid ginge med förlust och var “subventionerd” (som vi vet helt fel!). Det ledde till en massa sammanslagningar av förlag för att effektivisera (vilket skedde i viss utsträckning) och “downsizing” av redaktioner. Böcker blev slarvigare och tjockare.
  • Han sade att 2011 utgavs 300 000 boktitlar i USA, men 2013 1 miljon (inräknat alla former: inbundet, pocket, E-bok). Ändå sjönk bokförsäljningen med 3 procent. det kan nog vara sant, och orsaken till ökning i utgivning (fler mindre titlar) är E-boksrevolutionen, och minskad försäljning ökad konkurrens från andra medier (Internet, TV-spel osv).
  • I framtiden kommer tryckta böcker att bli samlarobjekt, i några få tusen ex som inbita samlare skaffar sig, ungefär som det idag utges vinylskivor för samlare (vinylförsäljnngen har ökat något).
  • Han menade att den bästa tiden för oberoende press var på 60-talet (Vietnam, 68-generationen och allt det där). Jag tror han har fel. på 60-talet vevade man stencilapparater som är bra för fanzines men inte bokutgivning och “riktiga” tidningar. Det var med DTP-revolutionen under sent 80-tal det började bli utrymme för små utgivare, och med möjligheter senare att sprida info via Internet och senare att utge E-böcker för nästan ingen kostnad alls. Den bästa tiden för oberoende press är förmodligen *nu*.

Jag pratade litet med Kanaan efteråt. Dels försökte jag förklara att det var helt fel att all utgivning under historien varit “subventionerad”. Förlag och tidningar skulle förstås inte ha överlevt decennium efter decennium i vissa fall ett par hundra år – om de hela tiden gick med förlust. Han hänvisade till att en del förlag under senare år börjat gå med förlust – vilket må vara sant, men det stödjer inte hans tes.

Dels lade jag också fram hur jag tror att publiceringsindustrin kommer att förändras: minskad roll för mellanhänder. Förlag, distributörer, m fl tar idag så där 90 procent av priset för en bok. Det är obehövligt i näteran. Med datorer kan alla redigera och utge själv, och distribuera i E-form via nätet. Författare bör a) kunna få nära 100 procent av priset, och b) det bör kunna innebära att böcker blir väldigt mycket billigare (det finns ett utrymme på uppemot 90 procent att sänka priset med, för E-böcker). Med andra ord, hans PMpress m fl utgivare kommer att bli obehövliga.

Kvällen gav inte några riktigt klara besked om utgivningsframtiden. Tidningar och bokförlag står i alla fall inför en massiv omstrukturering. Små utgivare som är lättrörliga kan möta behov av specialintresserade och har låga fasta kostnader lär dock vinna, och stora klumpiga drakar lär förlora. Det blir allt mer E-utgivning. Priserna kommer att sjunka. Det blir naturligtvis många fler titlar (må vara i mindre upplagor).

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22