Visst läspar Violet

Sep 17th, 2009 | By | Category: 1997-1, Artikel

I sin artikel om Bill-böckerna i DAST 3/96 frågar sig Björn Vinberg i vilken av alla Bill-böcker som den legendariska Arne Lönnbeck tillskrivna översättningsgrodan ”- Ja, läspade Violet”, egentligen förekommer. Själv har jag sedan en tid (vilket jag berättade för DAST:s läsare i 4/96) ägnat mig åt att försöka upprätta en bibliografi över Bill-böcker och jag tror att jag under mitt arbete delvis funnit svaret på Björn vinbergs fråga!

I Arne Lönnbecks översättning av William in trouble, Bill slår rekord, finns novellen Tidningen, och i den förekommer faktiskt frasen ”- Jo, läspade flickan” (dvs. Violet, men den unge man som hon samtalar med, och genom vars ögon händelseförloppet delvis ses, har aldrig träffat henne förut och vet alltså inte vad hon heter).

Kanske är det med ordalydelsen ”- Ja, läspade Violet” som med Conan Doyle-citatet ”Elementärt, min käre Watson!” Tilläggas kan, att i en senare översättning av Bill slår rekord har översättaren Ingrid Berglöf (som döpt om novellen till Nyheter) valt att översätta samma fras med ”- Ja, sa barnet kort”. Därefter har fru/fröken (?) Berglöf valt att ersätta Violets läspande ”s” med ”f” – det har hr Lönnbeck inte brytt sig om!

I mitt inlägg i DAST 4/96 påstod jag, apropå motsägande personuppgifter i Bill-böckerna, att Bills långvarigaste käresta Joan har minst tre efternamn. Men det är fel; flickstackaren har åtminstone fyra efternamn! Äldst och vanligast är Clive, men i Pojkstreck och rackartyg/Bill spelar högt heter hon Crewe, i Bill i klämman heter hon Bell och i Bill den orädde heter Joan Parfit i efternamn.

Jag vill tacka DAST-läsaren Torsten Söderström i Ekenäs, Finland, för att han, när han läste i 4/96 om mitt försök att upprätta en Bill-bibliografi, vänligt ställt sina egna Billböcker till mitt förfogande, och även hjälpt mig på andra sätt. Tack vare hans hjälpsamhet har jag kommit en bra bit på väg i mitt arbete.

LARS SMEDBERG, fil.kand  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22