Vi som älskar Sci Fi vill ge ut sådant som stora förlag inte bryr sig om

Mar 25th, 2020 | By | Category: 2020-03 mars, Artikel

Johan AgoreliusSvensk Sci Fi, Förlaget med förkärlek för det säregna, surrealistiska och tankeväckande.

Så löd ledorden när vi i början av 2018 bestämde oss för att starta bokförlag.

Här berättar JOHAN AGORELIUS (bilden) om bakgrunden till att han och några kamrater  startade förlaget.

Målsättningen var att ge ut sådant som vi själva älskar men som inte nödvändigtvis skulle ges ut av större förlag. Att det föll på science fiction och spekulativ lyrik var ganska naturligt, eftersom alla inblandade i förlaget var intresserade av både vetenskap och litteratur, och framförallt skärningspunkterna däremellan. En av våra ledstjärnor var författaren Peter Nilson, som både i sina romaner och essäer mästerligt lyckas integrera det spekulativa med det litterära och filosofiska.

Våren 2018 startade vi förlaget genom att ge ut diktsamlingen Noll Plus Noll, en lyrisk betraktelser av en tidsresenär. Diktsamlingen fick ett väldigt fint mottagande och blev betydligt mer uppmärksammad än vi väntat oss.

Det talades då, liksom nu, om kris i bokbranschen med sjunkande bokförsäljning och en allt hetsigare jakt efter bästsäljare. Samtidigt anade vi ett växande intresse för science fiction och fantastik, inte bara vad gäller tv och film, utan även för litteratur. Och när vi undersökte saken närmare så upptäckte vi att just science fiction avvek från den rådande trenden med dalande försäljningssiffror.

Trots detta fanns det få renodlade science fiction-förlag i Sverige. De flesta fantastikförlag fokuserade mer på fantasy eller skräck, och de stora förlagen var (och är fortfarande) sparsmakade med att ge ut science fiction. Vissa menar att detta delvis beror på att många svenska science fiction-älskare föredrar att läsa på engelska. Men vad som är hönan och vad som är ägget här, är förstår svårt att veta.

Hur som helst, så ville vi ändra på detta. Och det visade sig ganska snart, att det fanns många som skriver science fiction i Sverige, inte minst i de yngre generationerna. Bara något halvår efter att vi startade förlaget rullade det in manus snabbar än vi hann läsa dem. Så många att vi nu tillfälligt fått sätta manusstopp för att hinna med.

Vad det växande intresset för science fiction beror på kan man spekulera i, men en anledning tror vi är att science fiction idag inte längre ses som något avlägset, utan snarare något som vi snart själva kommer vara en del av. Därav blir behovet av att föreställa sig en framtid som går att relatera till allt viktigare. Och här är den spekulativa litteraturen ett kraftfullt verktyg. Den ger möjlighet att testa idéer och att dra dem till sin spets. Vad skulle hända om det eller det inträffade, HUR skulle världen se ut OM …

Vår andra bok, kortromanen Jag Jaguar, som snarare knyter an till genren magisk realism än ren science fiction, ställer just en sådan fråga. Vad skulle hände OM du mötte din egen dubbelgångare. Och i Kryptosapiens, en illustrerad barn- och ungdomsbok som vi gav ut i höstas, ställs frågan: vad skulle hända OM monster fanns på riktigt?

I novellantologin Malmö 2048, ville vi istället ställa frågan, HUR ser vår värld ut om 30 år. Att utlysa en novelltävling med detta tema visade sig vara ett bra sätt att ta tempen på hur vi idag ser på vår framtid. Resultatet blev än mer dystopiskt än vi hade föreställt oss och det blev tydligt att det är teman som klimatkatastrof, övervakningssamhälle och flyktingkatastrof som dominerar vår bild av framtiden.

Vi kom ganska tidigt fram till att vår utgivning inte enbart skulle fungera som underhållning utan att spekulativ litteratur även kan vara en effektiv utgångspunkt för samtal och samhällsdebatt. När vi släppte Malmö 2048 gjorde vi det med stöd av Malmö stad och passade även på att bjuda in Malmös borgmästare för att tala om stadens framtid. Det blev en utopisk kontrast till antologins dystopiska teman, vilket öppnade upp för intressanta samtal efteråt.

Under de gångna två åren har vi allt mer kommit att se förlaget som en plats att experimentera på och ett beslut vi tagit är att inte primärt vara vinstdrivande. Detta har varit oerhört befriande och ger oss utrymme att pröva på sådant som större förlag inte alltid skulle våga.

Just nu håller vi till exempel på att experimentera med Artificiell Intelligens och kommer under våren att ge ut en diktsamling  som är helt och hållet skriven av AI.

Vi är även öppna för alla former av samarbeten och planerar under det kommande året att kombinera litteratur med andra berättandeformer så som film, musik och performance-föreställningar, för att utforska vad berättande är och kan vara. För även om bokbranschen anses vara i kris så tror vi på berättandet som något djupt allmänmänsklig. Och även om vi inte vet vilken form berättartraditionen kommer ta sig i framtiden, så är vi övertygade om att det kommer fortsätta vara en viktig del av mänskligheten.

____________________________________

Förlagets AI-genererade diktsamling där AI tolkar Karin Boye heter Ammaseus horisont.
Förlagets dokumentation av hur arbetet gått till: http://www.svenskscifi.se/Ammaseushorisont-dokumentation.pdf

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22