Tysk västernutgivning dominerad av romanhäften, inhemska författare och omslagsbilder av blandat ursprung

Oct 30th, 2019 | By | Category: 2019-10 okt, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Intresset för Nordamerikas cowboys och indianer har länge varit stort i Tyskland och till Sverige kom tidigt översättningar av Karl Mays (1842–1912) många böcker om Winnetou och Old Shatterhand (Jansson 2019). De tyska bidragen till svensk westernpocket kan dock förefalla försumbara. När det gäller romantexter handlar det om ett tjugotal bidrag, huvudsakligen om hjälten Lassiter, i Sverige utgivna av Wahlströms som underserie till Mustang-böckerna (Nilsson 2016). En tidigare genomgång av omslagsbildernas ursprung på svensk westernpocket nämner inga bidrag från tyska illustratörer (Nilsson 2018). Även om Wolfgang G.L. Bartsch (1939–2018) var född och uppväxt i Tyskland och Schweiz bodde han i Saltsjöbaden när han gjorde omslagsbilderna till bland annat Wennerbergs pocketserie om Clay Allison. Men efter en mer omfattande studie av den tyska kiosklitteraturen står det nu klart att både tysken Günther König och österrikaren Rudolf Sieber-Lonati båda bidragit med omslagsillustrationer på svensk westernpocket. 

Summary: The cover art of 3.871 Swedish western paperbacks was compared with that found on the numerous German westerns (23 paperback and 73 heftroman series studied) resulting in more than 1300 matchings pairs, chiefly due to the usage of the same US and Spanish sources. Examples of art by the two German illustrators König and Lonati on Swedish book covers are listed. It is also shown that a few König paintings were used on US paperbacks. Many of the paintings made by the late Wolfgang Bartsch, that lived in Sweden, for the Swedish Clay Allison series were later used on German westerns, especially by the Zauberkreis publisher. Of the US novels and paintings found in the Heyne Western paperback series, about one third were printed also in Sweden with rather good temporal coincidence. The Fabá cover art used in Sweden on the 2nd edition Ben Hogan paperbacks originated from the Bastei Sundance edition. The Australian westerns that got very popular in Scandinavia had a very poor representation in Germany, that favoured native authors. The Winther paperback series Bill und Ben ended after only 7 titles, and the Cleveland Western series issued both in Germany and Sweden ended in Germany after only 6 issues, whereas in Sweden the series included 23 issues. The US novels with Walt Slade/Jim Hatfield never got a separate series in Germany although about 50 of them appeared in Der Neue Moewig-Western with the heroe’s name change to Bill Alamo.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: DAST2019_Tysk western

Den tyskspråkiga marknaden för populärlitteratur inom westernkategorin har varit mycket omfattande och är till skillnad mot i Sverige fortfarande aktiv, främst genom det tiotal olika serier med romanhäften som ges ut av förlaget Bastei (Bastei 2019). Det har getts ut en stor mängd tecknade serier på tyska, men jag har inte studerat dessa närmare när det gäller omslagsbilder. För den intresserade vill jag hänvisa till Roth (2015).

Syftet med föreliggande studie är att belägga samband mellan svensk och tysk populärlitteratur inom westerngenren. Fokus ligger mer på omslagsbilderna än på texterna i och med att den tyska utgivningen dominerades av tyska författare vars texter endast i marginell omfattning översatts till svenska. Studien ingår i en mer omfattande undersökning av de svenska böckernas omslagsbilders geografiska ursprung, där tidigare Italien och Spanien behandlats (Nilsson 2019a & b).

Material och metod
För att få en överblick av den tyska utgivningen av populärlitteratur inom westerngenren från ett jämförande svenskt perspektiv studerades en rad olika hemsidor. Uppgifter om romanhäften och även många olika serier av pocketböcker hämtades främst från Nicolaus Matthies’ sida Romanhefte, med viss komplettering, särskilt gällande Heyne Western, från Weber (2019). Många tyska pocketomslag studerades på hemsidan Westernbuch Regal (Oldreddy 2019), och många romanhäftesomslag på Romanheftserien Deutschland ab 1945 (Loos 2019).

Mitt urval av serier att studera närmare utgick från möjligheten av belägga omslagsmålningar använda på svensk westernpocket (Nilsson 2018). Det tidsfönster jag valt, 19602000, motsvarar ungefär den period när utländska bilder från andra länder än USA användes på de svenska böckerna. Jag har även valt bort serier med foton på omslagen, vilket har varit mycket vanligt i Tyskland. Foton återgavs såväl i färg som i svartvitt och hämtades främst från filmens värld. Många foton förefaller handkolorerade.

Mitt urval av svenska pocketböcker inom västernkategorin omfattar 4.162 böcker. Av dessa har 291 fotografiska omslagsbilder, medan 3.871 böcker har målade omslag.

De tyska serier av pocketböcker och romanhäften som innehåller omslagsbilder som kunnat matchas med de svenska listas i en separat Bilaga. Totalt omfattar listan 23 serier med pocketböcker och 73 med romanhäften, utgivna av 14 olika förlag. Serierna domineras av romantexter av tyska författare kombinerade med omslagsbilder av ett blandat ursprung. Totalt har jag kunnat belägga över 1.300 matchningar av omslagsbilder mellan svenska westernpocket och tyska pocketböcker och romanhäften. Det betyder att nästan var tredje omslagsbild på de svenska böckerna använts även i Tyskland. Även om huvuddelen av matchningarna han hänföras till oberoende användning av bilder från gemensamma amerikanska och spanska källor finns det även exempel på att tyskproducerade omslagsbilder använts på de svenska böckerna. Jag kommer även att visa att några bilder med svenskt ursprung exporterats till Tyskland.

Matchningen av omslagsbilder försvåras av den i Tyskland frekventa modifieringen av redan befintliga bilder. Förutom horisontell vändning och utbyte av bakgrund har olika bildelement, som regel personer, satts in i helt nya sammanhang och ofta utformats som någon slags collage. Det är även vanligt att äldre bilder återskapats med mer moderna tekniker så att de fått ett mer tredimensionellt utseende. Jag har ställt relativt strikta krav på mina matchningar även om jag accepterat att bilder spegelvänts och att bakgrunder bytts ut.

Några tyska västernförfattare
Gert Fritz Unger (1921–2005) anses ha fått utgivna 742 västernromaner, som regel först som inbundna eller pocket och senare återutgivna som romanhäften. Totalt anses hans romaner ha sålts i 300 miljoner exemplar och därmed är han den mest spridde tyskspråkige västernförfattaren. Flertalet av hans romaner utgavs under han riktiga namn, men även under pseudonymer som G.F. Bucket och A.F. Peters.

Unger kan på grund av sina initialier lätt förväxlas med Gerhard Friedrich Basner (1928–2002), som bland annat utgavs under pseudonymerna G.F. Barner, G.F. Waco och G.F. Wego, alla med egna romanhäftesserier. Andra tyska västernförfattare med egna serier var Albert Karl Burmester (1908–1974) som Axel Berger, Günther Rexhaus (1919–2004) som Rex Hayes, och Werner J. Egli (f. 1943) som Robert Ullman.

Listan över tyska västernförfattare kan lätt göras mycket lång och då antalet använda pseudonymer är stort blir det hela lätt lite svåröverskådligt. Men det är viktigt att konstatera att de inhemska författarna, precis som i Spanien, dominerade den tyska västernlitteraturen. Endast enstaka av deras texter kom dock att översättas till andra språk.

Prisuppgifterna på de tyska pocketböckerna och romanhäftena visar att de distribuerades till många länder i Europa. Schweiz och Österrike var legio, men priser angavs ibland även i italienska lire och spanska pesetas. Även priser för Belgien, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Nederländerna och Portugal har jag sett på en del romanhäften. På Basteis serier Geister-Western och Rocky Steel liksom på Zauberkreis’ Rodeo Western och Silber Wildwest fanns priset till och med i svenska kronor, och på en del senare romanhäften om Lassiter även i danska kronor.

Tyska omslagsbilder på svenska böcker
König
Günther König (1920–1991) var en Tysklands mest produktiva illustratörer när det gäller omslagsbilder till kiosklitteratur inom västernkategorin. Han påstås ha bidragit med kring femtusen omslagsbilder under sin 36 år långa karriär (Delfs 2019). I sina bilder utgick König som regel från stillbilder ur westernfilmer, ofta med välkända skådespelare som Charles Bronson, Clint Eastwood och Terence Hill. König målade framför allt med äggoljelasyr, vilket lämpade sig väl för de diffusa bakgrunder i form av ansikten hans bilder ofta har. Han var från och med 60-talet verksam i München. König levererade bilder till många olika förlag och gav karaktär åt en rad serier av romanhäften som förlaget Pabels båda serier Lobo och Ronco (Decker 2018). Även om han favoriserade västernbilderna anses en tiondel av hans produktion avse deckare.

Då endast två av Königs bilder på svenska böcker har en synlig signatur (Bästa Västern nr 53 och Kaliber 45 nr 80) bygger identifieringen främst på likhet med tyska omslag avbildade på Internet med angivande av upphovsman. Jag har även dristat mig till att identifiera några bilder endast via hans typiska stil. Följande 23 svenska böckers omslagsbilder anser jag vara gjorda av König, och mest troligt finns där ytterligare några att upptäcka (Bild 1):

Bild 1

Bild 1. Tre omslagsmålningar av Günther König på tyskt romanhäfte och svensk pocketbok. Övre raden: (vä) Pabel Western nr 179, (mitt) Ronco nr 69, (hö) Ronco nr 68. Nedre raden: (vä) Bästa Västern nr 77 1981, (mitt) Kaliber 45 nr 80 1981, (hö) Bästa Västern nr 53 1977. Tyska bilder från romanhefte-info.de.

Bill & Ben Special 16 1976; Bästa Västern 53 1977, 77-79 1981; Joe Montana 14 1981; Kaliber 45 80 1981; Louis L’Amour 17 1989, Morgan Kane [2] 9 1981; Mustang 233 1981, 241 1982; Sheriff 153 1981; Texas 11 1981, 13-15 1981, 18 1982, 22 1982; Walt Slade 208 1975, 215 1976, 218 1976, 262 1981; Wild West 79 1981.

Königs bilder användes i lika hög grad av Wahlströms som av Wennerbergs och tidsmässigt handlar det om perioden 1975 till 1989.

Lonati
Österrikaren Rudolf Sieber-Lonati (1924–1990) lär ha producerat kring 4000 omslagsbilder för den tyskspråkiga populärlitteraturen. Mest känd är han för sina bilder inom kategorierna SF och skräck. Många av hans västernbilder kan ses på förlaget Zauberkreis’ romanhäften som Rodeo Western, Silber Western och Western Gun. Bilderna är ofta actionfyllda och målade ur lite ovanliga perspektiv. Bakgrundsprojicering av ansikten och vapen liksom hans hantering av ljus och skuggor bidrar till att skapa en lite öververklig känsla i bilderna.

Jag har endast lyckats belägga två omslagsbilder på svensk westernpocket som gjorda av Lonati (Bild 2).

Bild 2

Bild 2. Omslagsmålningar av Rudolf Sieber-Lonati: (vä) tyskt romanhäfte Silber Western nr 1715, (mitt) Wild West nr 51 1977, (hö) Bästa Västern nr 85 1982.

Bilden på Wild West nr 51 från 1977 gjordes säkert till Silber Western nr 1142 med titeln Boothill-Marshal. Den bär Lonatis signatur ”LO” och användes även på nr 1715 i samma serie med titeln Boothill der Verdammten. Det andra svenska Lonati-omslaget återfinns på Bästa Västern nr 85 från 1982. Även det användes på den tyska Silber Western, först på häfte nr 1102 och senare även på nr 1726. En tredje, något mer osäker, kandidat är bilden på Walt Slade nr 224 från 1977, använt även på tyska Rodeo Western nr 494 och Silber Western nr 1684.

Flaggskeppet Heyne Western
Heyne Western var vid sidan av Ullstein Western den mest omfattande tyska pocketbokserien baserad på amerikanska westernromaner. Böckernas omslagslayout för osökt tankarna till amerikanska Fawcetts serie Gold Medal. Heynes renodlade västernserie knoppades av från förlagets allmänna serie av pocketböcker i början av 60-talet och kom att omfatta 781 böcker, numrerade från 2001 till 2781. Serien avslutades 1989. Förutom ett fåtal tyska och någon enstaka brittisk text, var serien helt tillägnad amerikanska texter i tysk översättning. Räknar man bort antologier, novellsamlingar och repriser så omfattade serien 687 romaner skrivna av amerikanska författare. Redaktör för serien var författaren och amerikakännaren Thomas Jeier (f. 1947), som även bidrog med några egna titlar under pseudonymen Mark L. Wood.

Wilhelm Heyne Verlag började sin verksamhet i Dresden 1934 för att efter kriget återuppstå i München. Under sonen Rolfs ledning skapades i början av 60-talet en omfattande utgivning av pocketböcker, indelade i olika serier. Vid sidan av Heyne Western utgavs under åren 1968 och 1969 även Heyne Western Classics med separat numrering mellan 2701 och 2722 med texter av tidiga amerikanska författare som Max Brand och Zane Grey. Titlar av detta slag kom senare att inordnas i Heyne Westerns normala numrering. Förlaget köptes år 2000 av Springer och ingår idag i Random House.

Många av de mer rikligt representerade författarna som Louis L’Amour, Wayne D. Overholser, Lewis B. Patten och Gordon D. Shirreffs utgavs även frekvent i svensk westernpocket. Men många av de tidigare författarna som Max Brand och Zane Grey hade betydligt fler titlar i Heynes serie än i de svenska motsvarigheterna. Hela 35 av Heynes böcker innehöll romaner av Luke Short, som inte alls finns representerad i svensk westernpocket. Lite förvånande är att Clarence E. Mulfords romaner om Hopalong Cassidy finns med bland Heynes titlar då de i Sverige närmast betraktades som pojkböcker.

Cirka en tredjedel eller mer exakt 214 av Heynes 687 amerikanska romaner finns utgivna även som svensk westernpocket. Tidsmässigt finns det inga systematiska skillnader mellan de aktuella titlarnas tyska respektive svenska utgivning (Bild 3).Bild 3

 

 

 

 

Bild 3. Tryckår i Tyskland respektive Sverige för de 214 amerikanska västernromaner från Heyne Western, vilka utgetts även i Sverige. När fler än en utgåva existerat har tryckåret för den äldsta valts. Linjen anger identiska tryckår i båda länderna.

 

Heyne Western kombinerade amerikanska texter med amerikanska omslagsmålningar. Även några enstaka bilder av spanskt ursprung kan ha använts, men helt säker är jag endast på Longaróns bild på bok nr 2060 från 1964 (Bild 4).

Bild 4

Bild 4. Den tyska pocketserien Heyne Western använde huvudsakligen omslagsbilder av amerikanskt ursprung och den enda säkert spanska bilden av Longarón återfanns 1964 på bok nr 2060 (mitt), använd i Sverige samma år på Bill och Ben nr 20 (vä). Amerikanen Mel Crairs bild på bok nr 2489 från 1978 (hö) sågs först 1956 på Ballantine nr 158 och användes i Sverige 1979 på Wild West nr 59.

Denna bild återfinns i Sverige på Bill och Ben nr 20 från samma år. Inte heller uteslutet att någon enstaka tysk bild av Günther König kan hittas på någon, som till exempel nr 2259 från 1971. Hela 226 eller 29% av Heyne Westerns böckers omslagsbilder har belagts från svensk westernpocket. Borträknas multipel användning av bilder såväl i Tyskland som i Sverige återstår 192 olika omslagsmålningar. Tidsmässigt följs användningen av bilderna relativt väl åt i de båda länderna, även om en större andel av bilderna mot slutet av utgivningen redan använts i Sverige långt tidigare än av Heyne (Bild 5).Bild 5

 

 

 

 

Bild 5. Differens i år mellan svenskt och tyskt tryckår för 192 huvudsakligen amerikanska omslagsmålningar använda på tyska Heyne Western pocketböcker utgivna mellan åren 1962 och 1988. Positiva värden innebär att bilden använts i Sverige innan den använts i Tyskland.

 

Flera av dessa har jag dock sett på lite äldre tyska romanhäften som Moewig’s Der Cowboy Roman.

Av förlaget Erich Pabels serier är det särskilt Star Western, utgiven både som pocketböcker och romanhäften, som utmärks av en hög andel av såväl amerikanska romantexter som omslagsmålningar. Av de senare har jag belagt 27 respektive 20% på svensk westernpocket, dvs en något lägre, men ändå jämförbar, andel än för Heyne Western.

Tysk Sundance som svensk Ben Hogan
De 22 böckerna i Läsförlagets andra utgåva av Kjell E. Genbergs romaner om Ben Hogan från 1990–1993 har alla omslagsbilder av spanjoren Salvador Fabá. Flertalet bilder är av collage-typ och den hjortskinnsklädde blonde hjälten kan inte sägas likna Ben Hogan, som han framställs i böckerna. De aktuella omslagsbilderna härrör från tyska Basteis romanhäftesutgåva av John Benteens böcker om Sundance från 1988–1991 (Bild 6).

Bild 6

 

 

 

Bild 6. Spanjoren Salvador Fabás omslagsmålningar till andra svenska utgåvan av Ben Hogan hämtades från tyska Basteis romanhäftesserie Sundance: (vä) tysk Sundance nr 10, (hö) svensk Ben Hogan nr 7 av andra utgåvan från 1991.

 

 

Matchningen är som följer (svensk bok nr – tysk bok nr): 1-31, 3-17, 4-41, 5-22, 6-21, 7-10, 8-25, 9-40, 10-12, 11-20, 12-18, 13-5, 14-8, 15-11, 16-32, 17-38. Bilden på svensk bok nr 18 har jag inte lyckats matcha mot något tyskt omslag, men för de övriga gäller: (2) GF Unger Neu [TB] 222, (19) Lassiter [1] 618, (20) Western-Hit 1500, (21) Colt 45 80, och (22) Western-Bestseller 612. Det förefaller alltså som om flertalet av bilderna gjorts med tanke på hjälten Sundance, men i Sverige överförts till Ben Hogan. Snyggt men inte likt.

Bill och Ben tysk flopp
Danska Winthers förlag prövade 1964 att introducera Marshall Grovers böcker om Bill och Ben på den tyska marknaden. Då endast sju böcker gavs ut i serien får man tro att det hela blev en flopp och troligen kunde böckerna inte konkurrera med tyskarnas många produktiva egna författare. Omslagsbilderna på de tyska böckerna hämtades från Winthers danska böcker och återfinns i Sverige på Wennerbergs olika pocketserier från 1962 till 1964 (tysk bok nr, svensk serie och nr): (1) Wild West-bok 55, (2) Walt Slade 62, (3) Walt Slade 61, (4) Bill och Ben 9, (5) Wild West-bok 57, (6) Wild West-bok 60, och (7) Bill och Ben 17 (Bild 7).

Bild 7

Bild 7. Omslagsbilden på tysk Bill und Ben nr 5 från 1964 (hö) hade av Winther tidigare använts i Danmark på Walt Slade nr 46 (vä, Gunnar Olsen scan) och på svensk Wild West-bok nr 57 (mitt). Bilden sågs för första gången på amerikansk Bantam nr 1384, Delta Deputy av L.P. Holmes. I Tyskland fick den även pryda Heyne Western nr 2070 och Star Western nr 121.

Cleveland Western både svensk och tysk
Williams förlag gav i Sverige under 1971 och 1972 ut 22 tunna pockethäften med romaner av australiensiska författare i serien Cleveland Western. I Tyskland utkom 1971 seriens sex första böcker i samma ordning och med samma spanska omslagsmålningar och samma layout (Bild 8).

Bild 8

Bild 8. Cleveland Western kombinerade australiensiska texter med spanska omslagsbilder med god koordination mellan Sverige och Tyskland. Första numret från 1971 med omslag av Fernandéz. Till höger fjärde numret av Williams förlags tyska utgåva av Clay Allison av Leo Manning (= Kjell Hallbing).

Den tyska bokserien tillskrivs förlaget Bildschriftenverlag i Aachen. Inte heller detta försök att introducera den australiensiska westernlitteraturen förefaller ha slagit väl ut. Den svenska och tyska utgivningen förefaller samtidig och jag vet inget mer om detta förlagssamarbete. Detta är de enda potentiella exempel jag sett på att bilder på svenska omslag använts i kombination med samma texter för första gången i Tyskland.

Williams gav i Tyskland 1973 även ut sju av Kjell Hallbings romaner om Clay Allison som pocketböcker i en kortlivad serie med hjältens namn som titel. På omslagen återfinns Clint Eastwood avbildad tillsammans med olika lättklädda kvinnor, och stilen tyder på att bilderna målats av Günther König. Seriens snabba nedläggning antyder att Allison som västernhingst i Tyskland inte kunde konkurrera med Jack Slades redan inarbetade hjälte Lassiter.

Bill Alamo aka Walt Slade
Jag har tidigare hävdat att de i Sverige så populära berättelserna om Texas rangern Walt Slade aldrig gavs ut i Tyskland (Nilsson 2019). Men nu har det visat sig att romanhäftesserien Der Neue Moewig-Western, med totalt 138 häften utgivna under åren 1962–1965, innehöll drygt 100 berättelser om hjälten Bill Alamo av vilka 25 st har Bradford Scott och 21 st Jackson Cole som författare. Jag känner ej originaltitlarna men gissar att de förra i original handlade om Walt Slade och de senare om Jim Hatfield. Flertalet av seriens resterande dryga 50 äventyr med Bill Alamo förefaller skrivna av tyska författare under pseudonym, även om det förekommer enstaka böcker försedda med australiensiska författarnamn som Marshall Grover och Gunn Halliday. Hanteringen av texterna faller under det något ovanliga tillvägagångssättet att låta byta ut hjältarnas namn. Nämnas bör även romanhäftesserien Tollkühner Westen nr 113 till 178 som saknar författarnamn men har Texas Rangern Jim Hatfield som hjälte. Det är inte helt otroligt att några av dessa texter författats av A. Leslie Scott och i Sverige getts ut som av Jackson Cole med Walt Slade som hjälte.

Wolfgang Bartschs Allison-bilder i Tyskland
WGL Bartschs omslagsbilder på svenska Clay Allison/Sexy Western nr 21107 tryckta mellan 1971 och 1983 hålles för specifika som utgörande svenska originalmålningar (Nilsson 2018). Flera av Bartschs bilder har nu observerats på tyska romanhäften, huvudsakligen utgivna av förlaget Zauberkreis (Bild 9).

Bild 9

Bild 9. Wolfgang Bartschs målning för svensk Clay Allison nr 52 (vä) från 1976 återanvändes i Tyskland 1980 på romanhäftet Zauberkreis Exklusiv Western nr 303 (mitt). Bartschs målning på Martin Kelters romanhäfte U.S. Western nr 96 (hö) har inte kunnat beläggas från någon svensk publikation.

Den bristande dateringen av romanhäftena skapar svårigheter i att fastställa om omslagen med de aktuella bilderna utgavs först på svenska eller tyska böcker. Årtal har hittats endast för de fyra häftena utgivna som Zauberkreis Exklusiv, och då tre av dessa är senare än motsvarande svenska böcker och en samtidig, pekar det hela mot svenska originalutgåvor med avseende på omslagsbilderna.

Matchningen är som följer: Rodeo Western [2] 47 – Clay Allison 104; Silber Western: 1431 – 63, 1495 – 49, 1502 – 93, 1504 – 53, 1520 – 54, 1550 – 94, 1583 – 100; Western King 200 – 56, 208 – 86, 216 – 84, 232 – 85, 251 – 66, 252 – 77, 253 – 58; Zauberkreis Exklusiv 303 – 52, 305 – 57, 309 – 87, 324 – 91.

Endast två matchningar har noterats från andra förlag än Zauberkreis, vilka dock även de använt de båda bilderna: Wolfgang Marken, Western Mustang 150 – 77; Bastei, Lassiter [1] 468 – 52. Även den bild som använts på Lassiter nr 405 och 446 förefaller vara gjord av Bartsch, men ej använd på svensk Clay Allison. Det kan även noteras att bilden av Bartsch med Ben Hogan i centrum på den svenska serietidningen Tomahawk nr 12 för 1979 i Tyskland kunde ses på Silber Western nr 1422, och den på Tomahawk nr 7 1979 med Lopez och Lilla Åskvädret på US Western nr 36. Bilden med Lopez på Tomahawk nr 2 1978 har även använts på US Western nr 20. Två likartade bilder av Bartsch återfinns även på Martin Kelters serie Apache Cochise, nr 13 och 20 från ca 1982. Slutligen återfinns en bild av Bartsch föreställande Allison utan kvinnligt sällskap på US Western nr 96 och på Western King nr 152, till synes ej använd i Sverige. Jag gissar att Bartsch sålde sina bilder till Tyskland efter det att de med något enstaka undantag först använts i Sverige.

Tyska omslagsbilder även på amerikanska böcker
Jag har tidigare dokumenterat att bilder av spanska illustratörer användes på amerikansk westernpocket efter det att bilderna först använts i Spanien och i många fall även i Skandinavien (Nilsson 2019c). Det är då kanske inte så förvånande att även bilder av tysken Günther König kan ses på amerikanska böcker (Bild 10).

Bild 10

Bild 10. Två exempel på att tyska målningar av Günther König använts på amerikanska pocketomslag: (vä) romanhäfte Ronco utgåva 2 nr 161, (mitt) amerikansk Manor nr 12559, och (hö) amerikansk Belmont nr BT50761 vars bild kan ses på de tyska romanhäftena Texas-Western nr 991 och Wildwest-Roman Sonderband nr 371.

Sex böcker utgivna av Belmont Tower har bilder av König, vilka även kan ses på följande av Basteis tyska romanhäften: (BT 50714) Wildwest-Roman Sonderband 384, (BT 50761) Texas-Western 991 & Wildwest-Roman Sonderband 371, (BT 50763) Wildwest-Roman Sonderband 372, (BT 50788) Texas-Western 758, (BT 50820) Texas-Western 409, och (BT 50840) Texas-Western 1162. Två böcker utgivna av Leisure Books har även de omslagsbilder av König: (177NK) Western-Hit 539, och (269NK) Wildwest-Roman Sonderband 327. Även Manors bok nr 12559 har en omslagsbild av König, i Tyskland använd på häfte nr 161 i andra utgåvan av Ronco. Den fotografiska förlagan finns på Basteis pocketbok Western nr 8 från 1965, men filmen bilden hämtats ifrån har inte kunnat identifieras. De amerikanska omslagen kan ses på hemsidan BookScans medan de tyska alla finns på Nicolaus Mathies’ hemsida Romanhefte.

De amerikanska böckerna förefaller härröra från 70-talet, medan de tyska romanhäftena är svåra att datera. Då många av Königs bilder använts på fler än ett häfte behöver inte de här listade häftena representera deras första publicering. Min poäng är att det inte är så lätt att avgöra ursprunget hos en osignerad bild som observerats publicerad såväl i USA som i Tyskland. Ytterst är det en fråga om identifiering av upphovsmannens stil.

Endast tre omslagsbilder i mitt material har kombinerats med samma texter i Tyskland som i Sverige. Det rör sig i två av fallen om amerikanska texter och bilder, som fått behålla sin originalkombination i pocketserien Gold Medal; nr 602 från 1958 och nr 1048 från 1960. Den förra i Sverige utgiven 1961 som Pyramid nr 142 och i Tyskland 1966 som Heyne Western nr 2118; den senare i Sverige utgiven 1966 som Sheriff nr 31 och i Tyskland 1964 som Heyne Western nr 2036. Det tredje fallet avser John Benteens roman Death in the lava (Sundance nr 4), som fått behålla originalomslaget både på svensk Sundance nr 4 och tysk Sundance [TB] nr 3 och Star Western nr 190 (Bild 11).

Bild 11

Bild 11. En av endast tre amerikanska omslagsbilder som fått behålla sin textkombination såväl i Sverige som i Tyskland: (vä) Amerikansk Sundance nr 4, Leisure LB110NK, 1971, John Duillo; (mitt) svensk Sundance nr 4, 1974; (hö) tysk Sundance Taschenbuch nr 3, 1977. Samma bild har i Tyskland använts även på de båda romanhäftena Star Western nr 190 och Rodeo Western nr 838, den senare dock med en helt annan text.

Det kan noteras att den enda omslagsbild jag sett använt i samma textkombination i Sverige och Spanien (orig. Gold Medal nr k1512 från 1965), i Tyskland använts i kombination med tre helt andra texter i de båda pocketböckerna Colt Western nr 1 från 1971 och Heyne Western nr 2080 från 1965, samt romanhäftet Western Mustang nr 171. Samma bild finns även i avmålad form på Moewig Cowboy Roman nr 122. Även jämförelsen mellan svensk och tysk utgivning bekräftar alltså i högsta grad frikopplingen mellan texter och omslagsbilder.

Omslagsfoton
De tyska omslagen med foton domineras av stillbilder från filmer medan det i Sverige var vanligast med foton från speciella fotosessioner i mer nutida västernliknande miljöer. Foton från filmer förekom hos oss främst på böcker med romaner baserade på filmmanuskript, som till exempel Wild West nr 1, 3 och 23. Svartvita foton var inte ovanliga i Tyskland och av de i färg ser en del ut att vara handkolorerade. Då Günther König och möjligen även andra tyska illustratörer i sina bilder som regel utgick från filmfoton förekommer det att man på omslagen kan samma bild som både foto och målning. Följande exempel på detta som har observerats av Robert Gaines utgår från svartvita foton i romanhäftesserien Golden Star: nr 12 avbildad på Western King nr 154, nr 50 på Wildwest-Roman nr 874, nr 141 på Arizona Star 102 och på Die Grossen Western nr 648, samt nr 145 på Die Grossen Western nr 467.

För svensk del är Königs målning på Louis L’Amour nr 17 baserad på det foto som använts på Golden Star nr 56 (Bild 12), även om konstnären lagt till handen med revolvern.

Bild 12

Bild 12. Fotot av Richard Crenna som major Wade Brown i filmen Djävulens ryggrad (orig. The Deserter, sv. premiär 1971) som användes på det tyska romanhäftet Golden Star nr 56 var förlaga till Günther Königs målning som prydde omslagen på G.F. Waco nr 218 och Die Grossen Western nr 1072. Königs bild kan även ses på svensk Louis L’Amour nr 17 från 1989.

Målningen har i Tyskland används på såväl G.F. Waco nr 218 som Die Grossen Western nr 1072. Ett annat exempel återfinns i målningen på svensk Big Jim nr 52, vars fotografiska förebild i Tyskland 1965 använts på pocketboken Western nr 9 och även på de båda romanhäftena Silber Wildwest nr 553 och Tollkühner Westen nr 98. Königs målning baserad på samma foto har observerats på såväl Texas Western nr 12 som Western-Hit nr 440. Ett tredje exempel är fotot på Zauberkreis’ Silber Wildwest-Roman nr 431 som avmålat och med modifierad bakgrund kan ses på de båda romanhäftena Doc Holliday [2] nr 3 och Sheriff Western nr 70 samt i Sverige på Bill och Ben Special nr 11 från 1976. Men mig veterligt förekommer det inte i Sverige att samma bild hamnat på bokomslag både som foto och målning.

Till Bilaga

Källor

 

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22