Översatta bokseriers inbördes ordning, urval och gruppering. Exemplet Storm i brittisk västern

Jan 13th, 2021 | By | Category: 2021-01 jan, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Av Matt Chisholms romanserie om familjen Storm har endast tre av nio originaltitlar getts ut i svensk översättning. De tre svenska utgåvorna saknar grupperande information och utgör ett slumpvis urval som ej följer originalutgivningens inbördes ordning. Endast en av Steve Stevens’ 14 romaner om prisjägaren Jack Storm föreligger i svensk översättning. Earle Garretts enda bok om sadelluffaren Johnny Storm finns även den i svensk översättning. Studier av översatta romanserier och deras originalutgåvor aktualiserar jämförelser mellan titlarnas inbördes ordning, urval och gruppering.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: Storm

Av drygt 4.000 westernpocket som getts ut i Sverige är det endast cirka tio procent som varit svenska originaltexter medan alltså den stora majoriteten översatts från andra språk, främst engelskan (Nilsson & Myrman 2013). Det är inte ovanligt att västernromaner ingår i serier av böcker av samma författare med en eller flera karaktärer, som läsaren får följa i flera olika äventyr. Drew (1986) listade 375 sådana bokserier från den engelskspråkiga delen av världen. Sådana bokserier kan när de översätts behandlas mycket olika. Det är ovanligt att en series alla böcker i översättning utkommer i originalordning, men så var fallet till exempel med den svenska utgåvan av de 36 böckerna om Jim och Jeff (Nilsson 2020). Mer omfattande romanserier som Bill och Ben och Walt Slade har hos oss getts ut i blandad ordning med gott om repriser. Vanligare än egna kioskbokserier i översättning har varit att en utländsk series böcker fått bilda mer eller mindre tydliga underserier i författarblandade romanserier, som till exempel Jack Slades böcker om Lassiter och Tex Kirbys böcker om Lando i B. Wahlströms pocketserie Mustang (Nilsson 2016ab). Andra sådana exempel är Fargo och Cutler i Kaliber 45 samt Carmody och Gunsmoke i Sheriff.

Men det var även vanligt förekommande att böcker, som i original ingick i romansviter, i översättning gavs ut som om de var helt fristående. I sådana fall kan det bli aktuellt att tänka på andelen av en series böcker som översatts, liksom originaltitlarnas plats i seriens utgivningsordning. Information som inte kan hämtas direkt från de svenska utgåvorna utan måste sökas på annat håll. Jag kommer här att tillämpa detta tänkesätt på en handfull svenska översättningar av brittiska originaltexter i vilka de ledande karaktärerna alla bär efternamnet Storm.

Peter Watts
Den brittiske författaren Peter Christopher Watts (1919–1983) fick utgivna ett hundratal västernromaner under flera olika synonymer, varav särskilt Matt Chisholm och Cy James bör vara kända för svenska läsare med totalt 59 olika titlar översatta. En stor andel av Watts’ böcker ingick i serier med återkommande karaktärer som McAllister, Blade, Spur och familjen Storm (Sadler 1991). McAllister hade en egen pocketserie hos B. Wahlströms i början av 70-talet, men endast de 13 första böckerna av totalt 38 var skrivna av Watts (Myrman 2020). Flest böcker av Watts ingick i Sverige i serierna Bravo och Pingvin. Även om serien om Remington McAllister med cirka 40 originaltitlar är den mest kända och mest omfattande ska jag här begränsa mig till den om ranchfamiljen Storm (Bild 1).

Bild 1

Bild 1. Pärmens framsida på fjärde boken i Matt Chisholms romanserie om familjen Storm: (vä) engelsk originalutgåva från 1972, (mitt) svensk utgåva från 1977 som Mustang nr 206, och (hö) norsk utgåva från 1975 som Stjernebok nr 585.

Familjen Storm
Will och Martha Storm med sönerna Clay, Jody och George, samt döttrarna Kate och Melissa, äger efter inbördeskriget en liten nergången ranch i Texas. Tillsammans med Wills bror Martin och kapital från en drivning av infångad förvildad boskap till Abilene skapar de sig ett nytt hem i Colorado på ranchen Lazy S i området Three Creeks. De har även stor hjälp av Joe Widbee, en gång slav åt Wills far, men nu en mycket självständig och hårdhudad hästtämjare. Grannranchen Broken Spurs ägare, den mäktige Ed Brack, gör dock allt för att få bort familjen Storm från deras ranch. Flera av böckerna handlar om den blodiga konflikten mellan de båda rancherna, men när fokus sätts på någon av sönerna, kan handlingen även utspela sig på annat håll, som i Blood on the Hills där läsaren får följa Jody Storms äventyr på egen hand i Arizona. Upplägget påminner på detta sätt en del om Louis L’Amours berättelser om klanen Sackett, även om Watts inte går lika långt tillbaka i tiden i familjen Storms historia.

Jag listar här de nio originaltitlarna i Matt Chisholms romansvit om familjen Storm i e-böckernas nummerordning, tillsammans med de översatta utgåvor jag kunnat belägga från (NO) Norge, (SE) Sverige och (TY) Tyskland. Tyska romanhäften saknar som regel tryckta årtal och är därför svåra att datera. De norska böckerna ingick i en numrerad underserie av Bladkompaniets Stjernebok med titlar av Matt Chisholm.

 1. Stampede!, Panther 03362, 1970; NO: Storm fra Texas, Stjernebok 566 (Chisholm 36), 1975; TY: Stampede durch die Hölle, Star Western 113, ?.
 2. Hard Texas trail, Panther 03451, 1971; NO: Med døden i hælene, Stjernebok 572 (Chisholm 38), 1975; TY: Ein Teufelsweib für Clay, Star Western 116, ?.
 3. Riders west, Mayflower 11971, 1971; NO: Storm over Colorado, Stjernebok 579 (Chisholm 40), 1975; TY: Kampf in Colorado, Star Western 120, ?.
 4. One notch to death, Mayflower 12063, 1972; NO: Kryssild, Stjernebok 585 (Chisholm 42), 1975; SE: Jagad av alla, Mustang 206, 1977; TY: Ein Galgen für Mart Storm, Star Western 124, ?.
 5. One man, one gun, Mayflower 12181, 1972; NO: Ild-dåpen, Stjernebok 592 (Chisholm 44), 1975; TY: Auftrag für den Heißsporn Jody, Star Western 128, 1974.
 6. Thunder in the west, Mayflower 11955, 1972; NO: Storm’s hevn, Stjernebok 620 (Chisholm 52), 1976; TY: Die Outlaw-Ranch, Star Western 136, ?.
 7. A breed of men, Mayflower 12248, 1973; NO: Storm’s lov, Stjernebok 599 (Chisholm 46), 1975; SE: Det grymma landet, Mustang 204, 1977; TY: Im Höllencamp der Desperados, Star Western 132, ?.
 8. Battle fury, Mayflower 11958, 1973; NO: Gullfeber, Stjernebok 613 (Chisholm 50), 1976; TY: Goldrausch in Three Creek, Star Western 144, ?.
 9. Blood on the hills, Mayflower 11960, 1973; NO: En stjerne for Storm, Stjernebok 606 (Chisholm 48), 1976; SE: Duellen, Mustang 202, 1977; TY: Ein Stern an Jodys Weste, Star Western 140, ?.

Alla nio romanerna i Chisholms romansvit om familjen Storm översattes således till såväl norska som tyska. Endast tre av dem föreligger i svensk översättning, medan danska och finska utgåvor tycks saknas helt. 2012-2015 utkom alla titlarna hos engelska Piccadilly Publishing som e-böcker för Amazons format Kindle. De tyska romanhäftena utkom till synes före de norska pocketböckerna, vilka i sin tur kom före de svenska. Att döma av prisuppgifterna på pärmens baksida distribuerades originalutgåvan även till Australien, Canada, Nya Zeeland och Sydafrika. De tyska romanhäftena såldes även i Schweiz, Österrike och sex andra europeiska länder av prismärkningen att döma.

De troligen inhemska originalomslagen användes inte på de översatta utgåvorna, vilka istället tycks ha haft för varje land specifika omslagsbilder av spanskt ursprung. Ett av de norska omslagen har dock tysken Günther König som upphovsman (nr 599), och har i Sverige senare använts 1981 på Bästa Västern nr 78 (Bild 2).

Bild 2

Bild 2. Pärmens framsida på tre böcker: (vä) tysk översättning av Hard Texas Trail som romanhäfte Star Western nr 116, (mitt) norsk översättning av A Breed of Men som Stjernebok nr 599 från 1975, (hö) svensk Bästa Västern nr 78 med samma omslagsbild av Günther König som föregående bok.

På Mayflowers originalutgåva lanserades romansviten på pärmens framsida med rubriken A saga of the Storm family – cattlemen. Denna samlande rubrik försvann dock mot slutet av serien. Den engelska e-boksutgåvan har dock konsekvent både en sammanhållande rubrik och numrering. Förlagets lansering som underserie var annars tydligast i Tyskland där rubriken Die Storm-Familie återfinns på varje boks framsida. De norska böckerna ingick i en numrerad underserie avseende böcker av Matt Chisholm, medan del i författarens romansvit om familjen Storm endast framgår av att namnet ingår i flertalet titlar. De tre svenska böckerna saknar helt drag av underserie.

Prisjägaren Jack Storm
Ungefär samtidigt som Chisholms böcker om familjen Storm utkom i England, gav Robert Hales förlag i London ut en serie inbundna böcker för biblioteksmarknaden om prisjägaren Jack Storm. Följande titlar har belagts i denna romansvit: A man called Storm 1971, Storm across the border 1971, The marshal must die 1972, Storm in Arizona 1972, The hellbringers 1973, Storm in the mountains 1973, Showdown in Salida 1973, Storm on the trail 1974, Killing kind 1974, The ranger breed 1974, Storm in Wyoming 1975, Damnation trail 1975, Judgment day at Kryder Flat 1975 och Storm in Montana 1975. Författarnamnet Steve Stevens var en pseudonym för Arthur Stevens (1924-1995). Endast den första boken finns utgiven på svenska som Lek med döden, Pingvin-bok nr 548 från 1971. Det är också den enda återutgivningen av någon av böckerna i serien om Jack Storm jag kunnat belägga (Bild 3).

Bild 3

Bild 3. Tre böcker: (vä) skyddsomslagets framsida på A Man Called Storm av Steve Stevens från 1971, (mitt) pärmens framsida på svensk översättning av föregående som Pingvin-bok nr 548 från 1971, (hö) dito svensk översättning av Saddletramp av Earle Garrett från 1956 som Bravo Western nr 49 från 1966.

Sadelluffaren Johnny Storm
Efternamnet Storm på hjälten användes i engelsk västern redan 1956 av Earle Garrett (= Albert Edward Garrett, 1917–1968) i romanen Saddletramp (Fiction House), då avseende den hårde sadelluffaren Johnny Storm. Den svenska översättningen Luffare till häst utkom 1966 som bok nr 49 av Bravo Western. Allt talar för att Johnny Storm var en karaktär som Garrett bara använde sig av i en av sina böcker, vilken alltså inte kan sägas ingå i någon serie. Garretts orädde karaktär Storm gillade att se sig om, undvek kvinnor och ville inte slå sig ner. Lite som de båda kumpanerna Bill och Ben, men utan inslag av komik. Redan i bokens inledande scen hamnade Storm i saloonkurr med skurken och ranchförmannen Crag Craddock, och som han i slutet av sista kapitlet skjuter till döds.

Ordningsföljd, urval och gruppering
Svensk westernpocket omfattar alltså minst fem böcker med tre oberoende ledande karaktärer med efternamnet Storm. För jämförelsen mellan en romanserie i original och översättning kan inbördes ordning, gruppering och urval vara intressanta variabler. Inbördes ordning kan här bara appliceras på Matt Chisholms Storm-böcker, vars svenska turordning är fyra, sju och nio, och dessutom utgivna i omvänd ordning. När det gäller gruppering kan det noteras att Wahlströms inte nämnde något om att titlarna ingick i någon serie. Det gjorde förstås inte heller Williams förlag, som då nyligen övertagit Pingvinförlaget, i Lek med döden, som var den första boken i Stevens’ serie på 14 böcker om Jack Storm. Förlagets information på titelbladet var extremt minimalistisk. Översättarens namn saknas och romanens originaltitel har trunkerats till ”Called Storm”. Copyright uppgavs tillhöra det egna förlaget. En förmildrande omständighet var förstås att översättningen utkom samma år som originalet, varför det kanske var hart när omöjligt att veta att det skulle bli en serie av böcker om Jack Storm. Dessutom hade Williams förlag bara sex böcker till att ge ut innan Pingvinböckerna övergick i den inhemska Ben Hogan.

Medan Matt Chisholms tre titlar hämtats från en brittisk romansvit med totalt nio titlar, har Steve Stevens enda titel fått representera en serie av 14 böcker på originalspråket, medan Earle Garretts Johnny Storm tycks ha varit en engångshjälte. Min begränsade studie visar alltså tydligt på en variation i urvalets relativa omfattning, även om det krävs mer omfattande studier för att lära känna dess fördelning inom bokkategorin svensk westernpocket.

Tack till Steve Holland för hjälp med fastställandet av Steve Stevens identitet.

Källor

 • Drew, Bernard A. (red.) 1986: Western series and sequels. A reference guide. New York: Garland.
 • Myrman, Patrik, 2020: Serielagret. http://serielagret.se.
 • Nilsson, Anders N. 2016a: Lassiter – västernhjälte med många ansikten. DAST Magazine 2016-06-15.
 • Nilsson, Anders N. 2016b: Tex Kirbys böcker om Brad Lando: Originalutgåvor som är översättningar. DAST Magazine 2016-05-12.
 • Nilsson, Anders N. & Patrik Myrman, 2013: Populärpocketböcker inom västerngenren i Sverige – en kartläggning. DAST Magazine 2013-10-13.
 • Sadler, Jeff, 1991: Matt Chisholm, s. 123-126, i: Geoff Sadler (red.), Twentieth-century western writers. Ed. 2. Chicago: St. James Press.
 • Whitehead, David, 2018: Matt Chisholm – interviewed! Head West, summer 2018:48-56.

 

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22