Organhandel: Brottsligt även här för köparen?

Dec 8th, 2013 | By | Category: 2013-12 dec, Artikel

Omslag till Organ till saluDet finns flera deckare och thrillers som har som tema eller delspår illegal organhandel. Flera är gamla och kom innan den i dag alltför välkända internationella handeln uppmärksammades.

På läkarstämman nyligen diskuterades frågan (det kommer en bok snart i ämnet, Susanne Lundins Organ till salu, Natur & Kultur), och det förekommer att också personer som är bosatta i Sverige åker till andra länder för att köpa organ, nästan uteslutande njurar. I de flesta länder är det olagligt att handla med organ, transplantation ska ske med frivilligt donerade organ som lämnas utan betalning.

Men när den transplanterade kommer tillbaka till Sverige krävs livslång vård. Om nu personen kommer tillbaka; hanteringen i sådana här fall är inte riskfri.

Den svenska vården har en enkel grundval: den som behöver vård ska få det utan hänsyn till orsaken till uppkomsten av behovet. (Jo, vi vårdar rökare som fått lungcancer, alkoholister med skador, idrottsmän som skadat sig.)

Nu är det inte särskilt många som hamnar i den här situationen, något enstaka fall om året och kanske ett 40-tal totalt sett i Sverige.

Men skulle de kunna straffas här? Det är förbjudet (i nästan alla länder) att köpa organ. Det finns andra rättsfall där åtal väcks i Sverige för brott begångna i utlandet. Hittills har det inte hänt.

Under diskussionen påpekades att det förstås inte ska bli dubbelbestraffning: vård ska ges, vad åklagare gör är en annan sak. Det fanns ingen rättskunnig med i panelen så frågan om hur åklagare skulle vilja agera blev inte klarlagd.

Det som upprört många är Kinas hantering. Man har erbjudit transplantationer med organ från avrättade fångar. Förklaringen är inte enbart cynism utan i grunden finns en kulturell/religiös ståndpunkt att en avliden ska begravas hel. Men brottslingar räknas i det fallet inte som människor.

Sjukvården i Kina har dock tagit intryck av internationell opinion, och två sjukhus som sysslade med sådana transplantationer har stängts.

I den kommande boken berättas om hur fattiga människor säljer en njure mot löfte om stor betalning. Ibland får de inte betalt alls utan lämnas att klara sig bäst de kan. Och där en rik person betalar mellan en halv och en hel miljon kronor för transplantationen får alltså säljaren kanske inget, eller mycket lite.

Thrillerämnet finns kvar.

LEIF-RUNE STRANDELL

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22