Lättlästa deckare en räddning också för många vuxna

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-1, Artikel

URBAN BOO

Speciallärarna Gun Hållander och Siv Aronsson har en klart uttalad filosofi: Alla skall kunna läsa en bok – även de som tycker att det är svårt att läsa!

– Att ha läsproblem är ett jättehandikapp för många.

Detta var ett av skälen till att dessa driftiga kvinnor skapade Bokförlaget Hegas, ett specialförlag med inriktning på lättläst litteratur för barn, ungdom och vuxna.

Bokförlaget finns i Sankta Annas skärgård utanför Söderköping. Med dagens teknik kan man vara utlokaliserad utan att det inkräktar på kontaktmöjligheterna med författare och tryckerier.

Hegas har gett ut böcker av namn som Jenny Berthelius, Olov Svedelid, Ulf Durling – i stort sett av alla i Föreningen Kriminalförfattare i Stockholm.

– Just vår deckarserie har blivit en höjdare för alla åldrar, säger Gun Hållander. Även för vuxna har den blivit en räddningsplanka.

Förlagets böcker har stor stil och ett lättförståeligt språk.

– De manuskript som förlaget antar bearbetas av Margareta Grogarn, som är känd forskare och specialist på läs- och skrivsvårigheter.

De båda förläggarna har i sina kontakter med lärare, bibliotekarier och recensenter emellertid märkt att begreppet ”lättläst” kan tolkas på många olika sätt.

– Våra böcker är läspedagogiskt bearbetade enligt tre huvudprinciper: Bokens inre egenskaper, språket och de yttre egenskaperna. För de yttre lägger vi stor vikt vid omfång och utseende, bildernas placering, avstavning och typografi. Det är mycket viktigt för människor med lässvårigheter att texten ger ett luftigt intryck.

Gun Hållander menar vidare att illustrationer i böckerna betyder mycket för att både understödja texterna och för att ge en vilopaus i läsandet.

– Vi anger LIX-värdet i böckerna till hjälp för lärare och bibliotekarier. Lix-talet, även kallat läsindex, anger förekomsten av långa meningar och ord med mer än sex bokstäver.

LIX-värde upp till 20 anses som lätt text för lågstadiet, 22-30 är lätt text för mellanstadiet och upp till 37 anses vara lätt text för högstadiet och gymnasiet.

– De första sidorna är viktiga för att fånga intresset hos ovana och ofta ovilliga läsare, säger Gun. Inledningen måste vara fängslande och väcka nyfikenhet på fortsättningen. Spänningen skall hållas vid liv boken igenom.

Det är viktigt med en rak handling utan alltför stora utsvävningar i texten. Därför begränsas naturskildringar, långa beskrivande partier och tillbakablickar.

– Alltför många personer är också en nackdel för ovana läsare.

Detta betyder inte att språket får vara torftigt. Det kan göras lästekniskt enkelt utan att bli onyanserat. Lättläst litteratur är inte samma sak som nybörjarläsning.

Ibland kan exempelvis ”svåra” ord vara väsentliga för texten. Då byts de inte ut mot enklare synonymer, utan ges en ordförklaring.

Många gånger har böckerna från Hegas jämförts med dem som kommer från LL-Stiftelsen.

Det irriterar de båda förläggarna en aning.

– Våra och deras böcker kan inte jämföras, säger Gun Hållander. LL-Stiftelsens utgåvor vänder sig till människor med någon form av utvecklingsstörning, Vår primärgrupp är de som har läsproblem, och därför har våra böcker en annorlunda utformning och ett mer nyanserat språk.

De uppfattas helt enkelt mer som böcker.

Vi har gjort intervjuundersökningar som visar att många föredrar vår utformning eftersom den mer påminner om de texter man möter i det dagliga livet.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22