Italienska omslagsbilder på svensk westernpocket?

Mar 20th, 2019 | By | Category: 2019-03 mars, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Ett urval omfattande 528 italienska westernpocketböcker utgivna av de tre förlagen La Frontiera, Longanesi och Mondadori studerades med avseende på matchning med de svenska böckernas omslagsbilder och romantexter. Kring 350 av böckerna har omslagsbilder med amerikanskt ursprung, av vilka 93 st kunnat beläggas även på svenska böcker. Tidsmässigt har ungefär lika många bilder använts först i det ena landet som i det andra, och den höga andelen gemensamma omslagsbilder tolkas som att de kan ha köpts in från samma källa. Av de 179 italienska omslagen med bilder av inhemska illustratörer har endast två hittats på svenska böcker, båda gjorda av Carlo Jacono. På svenska böcker har ytterligare 32 omslagsbilder av samme konstnär observerats, vilka ej använts på italienska böcker. Av de italienska böckernas 493 huvudsakligen amerikanska olika romantitlar, har knappt hälften getts ut även i svensk översättning, som regel innan de gavs ut i Italien.

Bilaga till artikeln med omslagsmatchningar och innehåll

Artikeln i pdf, bäst för utskrift DAST 2019 Italien

När det gäller populärkultur med koppling till Vilda Västern är italienarna främst kända för att på 60-talet ha förnyat westernfilmen. Sergio Leone och andra regissörers bidrag till genren förseddes med epitetet ”spagettivästern”, vilket tydligt vittnar om det italienska ursprunget, även om spanjorer och amerikaner båda var med på ett hörn. Även tecknade serier med italienskt ursprung har varit mycket populära i Sverige. Tidigt ute var de så kallade checkhäftestidningarnas serier med Kapten Miki och Davy Crockett, båda tecknade i Italien. Även Tex Willer blev en populär seriehjälte, som fortfarande produceras av det italienska förlaget Bonelli, men sedan länge utan svensk utgivning.

Men när det gäller de svenska pocketböckerna inom westerngenren tycks italienarna helt lysa med sin frånvaro. Inte en enda text har mig veterligt italienskt ursprung och en färsk översikt av omslagsmålningarnas ursprung säger inget om några italienska bidrag (Nilsson 2018). Men en närmare studie av italiensk westernpocket har nu visat på att många omslagsmålningar även kan återfinnas på svenska böcker, och jag ämnar här försöka redan ut dessa samband. Mina resultat tyder på att merparten av likheterna beror på att omslagsbilderna hämtats från en gemensam amerikansk källa (Bild 1), men jag har även kunnat konstatera att ett antal svenska utgåvor har försetts med bilder av den italienske illustratören Carlo Jacono.

Bild 1

Bild 1. Att samma omslagsbild återfinns på en svensk och en italiensk bok beror som regel på att samma amerikanska bild använts oberoende i kombination med helt olika texter i de båda länderna: (vä) Belmont Tower nr 40118 från 1972, (mitt) Bästa Västern nr 70 från 1980, och (hö) I Grandi Western Longanesi nr 210 från 1978.

Studerade italienska böcker
Följande italienska pocketserier med västerninnehåll studerades: förlaget La Frontiera, Bologna: I Grandi Western (1–206, 1979–1992); förlaget Longanesi & C., Milano: I Classici del West (1–26, 1975–1977), I Classici del West Super (1–33, 1977–1978), I Grandi Western (58–210, 1972–1978), Western (34–57, 1971–1972); förlaget Mondadori, Milano: Oscar Western (1–79, 1981–1987, alla titlar av Louis L’Amour). Totalt blir detta 528 böcker, vars titlar och omslagsbilder kan ses på hemsidorna Libreria Western och Urania Mania. Större bilder av omslagen eftersöktes främst på italienska Ebay och PicClick. Fem av titlarna har delats upp mellan två påföljande böcker i La Frontieras serie I Grandi Western, vilket reducerar antalet olika titlar till 523. Då även 30 titlar gått i repris, som regel först i Longanesis Western och senare i någon av deras andra serier, men de tio av Louis L’Amour som repriser i Oscar Western från La Frontieras och Longanesis serier, måste det totala antalet olika titlar reduceras till 493. Italiensk westernpocket omfattar många fler serier än dessa, och mitt urval har riktats mot serier med omslagsbilder som matchar de som använts i Sverige. Innehållet i de böcker jag studerat listas i den bilaga som det finns en länk till i början av artikeln.

De italienska böckerna domineras totalt av amerikanska titlar, varav bara Louis L’Amour ensam står för 81 olika. Någon engelsman som Terry Harknett finns representerad, och de enda italienska författarna är Alec Zayford (pseud. för Alessandro Zabini), Mario Monti och May I. Cherry (pseud. för Mariangela Cerrino) med en titel vardera. Minst 243 av de 493 olika italienska titlarna finns även utgivna i Sverige, och av dessa står L’Amour för hela 68, väl representerad i båda länderna.

Även merparten av omslagsmålningarna har amerikanskt ursprung. Ett undantag är La Frontieras serie I Grandi Western där omslagen på bok nr 48–49 och 61–116 målats av Renzo Galegari och 117–206 av Giovanni Ticci, båda välkända italienska serietecknare. Även Oscar Western har många italienska omslag med nr 61–79 av Carlo Jacono plus ytterligare 12 omslag av honom och två andra tecknare. Av de 179 omslagen gjorda av italienare är det endast två av Carlo Jacono som använts på svenska böcker: Oscar Western nr 40 1984 på Sheriff nr 98 1973, och Oscar Western nr 42 1984 på Joe Montana nr 53 1988 (Bild 2). Det tycks även förekomma någon omslagsmålning med spanskt ursprung. Ett exempel är det på I Classici del West nr 14 med signaturen Boada, ej använt i Sverige men väl i Finland av Williams förlag på Virginia nr 2 för 1973.

Bild 2

Bild 2. De båda av Carlo Jaconos omslagsmålningar som använts på böcker såväl i Italien som i Sverige. Från vänster till höger: Oscar Western nr 40 1984, Sheriff nr 98 1973, Oscar Western 42 1984, och Joe Montana nr 53 1988. Italienska omslag från Libreria Western.

Gemensamma omslagsbilder
Från de förmodat ca 350 italienska böckerna med omslagsmålningar av amerikaner har 93 st bilder kunnat beläggas på svenska böcker, och sju av dessa på två svenska böcker vardera. De omslagsmatchningar jag hittat finns listade i den bilaga som det finns en länk till i början av artikeln. Endast två målningar har kombinerats med samma texter i Sverige som i Italien. Det gäller nr 97 och 140 av Longanesis I Grandi Western, vars omslagsbilder och texter i Sverige återfinns som Bullet Western nr 5 respektive Sundance nr 5. I båda fallen användes samma omslagsbild även på de amerikanska originalutgåvorna, Gold Medal M2634 respektive Leisure LB130NK (Bild 3).

Bild 3

Bild 3. John Benteens roman Bring Me His Scalp! är en av endast två som vid sidan av det amerikanska originalet utgivits i såväl svensk som italiensk översättning med originalutgåvans omslagsbild i behåll: (vä) Leisure LB130NK från 1973, (mitt) svensk Sundance nr 5 från 1974, och (hö) italiensk I Grandi Western Longanesi nr 140 från 1976.

Den stora merparten av de svenska böcker som matchar de italienska omslagen har givits ut av B. Wahlströms eller Wennerbergs/Winther, och är utspridda över de flesta av deras westernpocketserier. Av övriga förlag förekommer Boknöje med fyra böcker i serien Fargo, Malmborg & Hedström med en Bullet Western, Trots med en Topp Wild West, och Williams med tre Sundance.

Bild 4

Bild 4. En jämförelse mellan tidpunkten för de gemensamma omslagsmålningarnas publicering på italienska respektive svenska westernpocket. Varje punkt representerar en eller flera böcker och det totala antalet jämförda böcker är 102. Längs den blå linjen skedde utgivningen samma år, medan den över och under linjen ägde rum senare respektive tidigare i Sverige än i Italien.

Jämför man den tidsmässiga användningen av de huvudsakligen amerikanska gemensamma omslagsmålningarna i de båda länderna framgår inga systematiska skillnader, dvs ungefär lika många bilder nyttjades först i det ena landet som i det andra (Bild 4).

Notera dock att den svenska användningen skedde över en ca dubbelt så lång tidsperiod som den italienska. Wahlströms användning var flitigast under 70-talet, medan Wennerberg/Winther även uppvisar en andra topp under senare delen av 80-talet, troligen i samband med att man 1982 övertog flera av Wahlströms serier. När det gäller publiceringen av de översatta amerikanska romantexterna så skedde detta dock i flertalet fall tidigare i Sverige än i Italien (Bild 5).

Bild 5

Bild 5. En jämförelse mellan tidpunkten för de gemensamma romantexternas publicering i italienska respektive svenska westernpocket. Varje punkt representerar en eller flera böcker och det totala antalet jämförda böcker är 57. Materialet omfattar endast italienska böcker med omslagsbild som använts även i Sverige. Längs den blå linjen skedde utgivningen samma år, medan den över och under linjen ägde rum senare respektive tidigare i Sverige än i Italien.

Carlo Jacono
Den till synes ende italienske illustratör och konstnär representerad på omslagen till svensk westernpocket är Carlo Jacono (1929–2000) från Milano. På de svenska böckerna använde han signaturen Jacono, men var även känd som ”Uomo del cerchio” på grund av omslagsbilderna på deckarna i serien Il Giallo Mondadori, som alltid var placerade i en röd cirkel (Bild 6). I Italien är han mest känd för sina omslagsmålningar inom SF, agent- och kriminallitteratur och de 21 omslagen på Oscar Western lär vara de enda han där gjort inom westerngenren (Rodia 2015). Jämfört med deckarna har western varit en ganska liten pocketkategori i Italien.

Bild 6

Bild 6. Typisk omslagsbild av Carlo Jacono från den italienska deckarserien Il Giallo Mondadori med inlagt porträttfoto och hans signatur uppförstorad. Det var dessa bilder inneslutna i en röd cirkel som gav upphov till smeknamnet ”Uomo del cerchio” (cirkelmannen).

Omslagsmålningar av Jacono har belagts på följande 34 svenska pocketböcker inom westerngenren (se Serielagret för bilder). Mer osäkra fall har satts inom parentes, dvs de målningar som ej kunnat beläggas via signatur eller jämförelse med bilder som påståtts ha gjorts av honom på nätet. Männen på Jaconos bilder är ofta lite orakade med svart skäggstubb. De har ofta svarta handskar med vapen i hand, och gärna en brokig bandana kring halsen. Gärna även en svart hatt med band av silver conchos.

Wahlström (8)

 • Bästa Västern 1971: (7); 1972: (10).
 • Morgan Kane [1] 1975: 36.
 • Mustang 1982: 245.
 • Sheriff 1972: 90; 1973: 98; 1978: 138; 1979: (142).

Wennerberg/Winther (26)

 • Big Jim [1] 1970: 51 (54).
 • Bill och Ben 1969: 81 83 (92); 1970: 94; 1971: 105.
 • Joe Montana 1988: 53.
 • Nyckelbok 1970: (691).
 • Prärie 1969: 99 100 (101); 1970: 113 115.
 • Pyramid 1969: (292); 1970: 309 (313); 1972: (329).
 • Walt Slade 1969: 143-147; 1970: 153; 1971: (167-169).

Wennerbergs nyttjande av Jaconos bilder skedde huvudsakligen före Wahlströms, med huvuddelen av omslagen tryckta 1969 och 1970. Wahlströms första Jacono-omslag kom 1971 och därefter förekom enstaka bilder fram till 1982. Då flera av de målningar av Jacono som kan ses på Wennerbergs böcker även användes på danska böcker vid samma tid var det troligen Winther som köpte in dem för den nordiska marknaden. Då alla utom två av Jaconos målningar inte tycks ha använts på några italienska böcker trycktes de troligen för första gången i Danmark eller Sverige. Finsk Walt Slade nr 85 från 1970 liksom Louis L’Amour nr 2 från 1988 har båda Jacono-omslag, och det går säkert att hitta flera av dem även i Finland. Jag har även sett dem på norsk Bill og Ben nr 132 och 133 från 1972 respektive 1973. De bör ses som generella på de böcker de förekommer, i och med att de inte framställts med tanke på någon speciell text.

Slutord
Det är lite paradoxalt att nästan alla gemensamma omslagsbilder på italienska och svenska westernpocketböcker beror på oberoende användning av amerikanska förlagor, medan den italienske illustratören Carlo Jaconos bilder på svenska böcker med två undantag ej använts i Italien. Hans bilder började användas i Sverige 1969 och förekom därefter spridda över såväl olika bokserier, förlag och tid. Bildernas spridning i de nordiska länderna vittnar om en samordning i danska Winthers regi. Min studie bekräftar på nytt iakttagelsen att omslagsbilder och romantexter lever sina egna liv och vid återanvändning bildar nya kombinationer.

Tack till Mario Raciti, Sicilien, för hjälp med information om italiensk västernlitteratur. Robert Gaines, Circleville, Ohio, tackas för hjälp med matchning mot amerikanska omslagsbilder.

Källor

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22