Historisk mordgåta

Dec 28th, 2008 | By | Category: 1998-4, Artikel

Av INGE EKBRANT
En berättelse om en självmordstragedi kan mycket väl vara berättelsen om ett mord. Den mördade är i så fall Robert Clive, mannen som grundade det brittiska väldet i Indien. Ett välde som skulle best å i 200 år.
Clive är en av den engelska historiens stora personligheter. Han började sin bana som skrivare i det ostindiska kompaniets tjänst. Kompaniet hade också en militär organisation. Det var när unge Clive överfördes till denna som hans egentliga karriär började. Det slutade med att han i spetsen för det brittiska kompaniet blev herre över Indien. De rivaliserande fransmännen hade då – mot slutet av 1750-talet drivits ut ur Indien. Han tyckte säkert att hans land visade otacksamhet. En parlamentarisk undersökningskommitté tillsattes för att utröna i vad mån den store mannen skott sig på sitt lands bekostnad. Clive sade själv att han behandlades som en ”fåratjuv”. Kommitténs slutsatser kan tyckas motsägande. Det slogs fast att han som styresman i Indien överskridit sina befogenheter, men han fick också erkännande för att han gjort sitt land stora tjänster.
Redan som ung hade Clive depressioner och umgicks med självmordsplaner. Historiker har hittills tagit för givet att han den 22 november 1774 antingen skar halsen av sig eller dog av en överdos opium, den tidens missbrukares drog. Men förre parlamentsledamoten Robert Harvey lanserar en mordteori i sin Dok Clive: The Life and Death of a British Emperor. Huvudmisstänkt är hustrun Margaret. Hon skulle ha haft goda skäl- Clive var inte lätt att leva med.
En annan misstänkt är vännen Patty Ducarel, som kan tänkas ha haft ekonomiska skäl att röja Clive ur vägen.
En av den store mannens ättlingar, journalisten och författaren Peter Holt, säger att Clives död är ett mysterium. Han håller inte för otroligt att makan dödade honom i ett ögonblick av desperation.
Vad vi vet är att den döde i hast tordes till sin hembygds kyrka i Shropshire i västra England och begravdes följande dag. En minnestavla säger att han är jordfäst inom kyrkans murar. Men platsen för graven är inte känd. Robert Harvey tror att detta hemlighölls med avsikt.
Mannen som nästan ensam grundade det brittiska väldet i Indien blev 49 år.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22