Herman Melvilles prosa inspirerades av E. A. Poe?

Sep 17th, 2009 | By | Category: 1997-3, Artikel

AV LARS-ERIK NYGREN

Det är allmänt erkänt att Hennan Melville var en författare, vars särpräglade prosa dock innehöll avsnitt, teman och beskrivningar som inspirerats av vad han läste hos andra författare. Melville var känd som en läsare av stora mått. Han läste bland annat Edgar Allan Poe.

Burton R Pollin, pensionerad professor vid Universitetet i New York, har studerat influenser från Poe i Melvilles verk och funnit mer än 70 avsnitt i Melvilles texter som visar tecken på influens av Poe – hans liv eller hans verk – som redovisas i en artikel i Melville Society Extracts. nr 109, juni 1997. En sådan redovisning är naturligtvis svår att göra.

Melville och Poe hade i flera fall – och drev liknande åsikter och de kom från samma kultur. Bägge var storläsare och det kan i en det av dessa fall lika gärna vara så att de begagnat samma ursprungskälla. En del av Poes texter publicerades dessutom i tidskrifter som det inte är helt klart att Melville hade tillgång till.

En Omoo dyker upp

Några exempel kan vara på sin plats. Melvilles roman Omoo har sin titel efter kaptenens och skeppets namn i romanen. I Poes Arthur Gordon Pyms äventyr heter en kapten Omoo. Å andra sidan hade Poe förmodligen fått namnet från Benjamin Morrells bok Narrative of Four Voyages, som Melville säkert också läst. I Omoo finns också en hänsyftning till en automatisk schackspelare, möjligen en referens till Poes (till svenska ej översatta) Maelzets Chessplayer.

Även i romanerna Taipi och Mardi finns flera passager som säkert inspirerats av Poes Pym. Även i Moby Dick finns många passager som för tanken till Poes Pym och andra av Poes texter. Det rör sig om namn, naturvetenskapliga referenser, teman m m. Epilogen i Moby Dick bär många drag från Poes En nedfärd i Malströmmen.

Så varför inte läsa om både Moby Dick och Arthur Gordon Pym och själv söka sambanden?  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22