Först som sist var Hoffmans äventyr

Mar 8th, 2010 | By | Category: 2006-1, Artikel

Av Bertil Falk

Först påpekar Rickard Berghorn för mig att E.T.A. Hoffmann (1776-1822) skrev en berättelse med en kvinnlig detektiv före Wilkie Collins. Sedan påpekar Dag Hedman för mig att Hoffmann inte bara skrev deckare före Edgar Allan Poe utan att Poe erkände sitt beroende av Hoffmann.

”Rätt ska vara rätt!” säger Dag Hedman och påpekar att Das Fräulein von Scuderi (1819) föregriper Poe med 20 år. ”Och således måste betraktas som den första moderna detektivberättelsen.” Och Hedman fortsätter: ”Det faktum att anglosachserna envetet tjatar om Poe tycker jag inte att sanningssökare som vi skall låta oss påverkas av. Poe redovisade ju öppet sitt beroende av Hoffmann, så att anglosachserna trots detta lyckats trumfa igenom Poe som den store mannen är ytterligare bekräftelse på sanningshalten av Bo Bennich-Björkmans ord, att detta är ett område där vem som helst kan påstå vad som helst utan att bli motsagd!”

Det kanske rentav kan vara på det viset att Poes mångsidighet med deckare, skräck, sf, fantasy, han jobbade ju i hela raden av genrer, djupast är en effekt av mötet med Hoffmann som också arbetade i alla genrer.

I sin närmast okända avhandling Ausgewählte Werke der deutschsprachigen fantastischen Jugend Literatur (Almqvist & Wiksell International, 1993) med underrubriken Genretaxonomische Versuche aus historischer Sicht, behandlar Lydia Frankenstein verk av bl.a. Goethe, E.T.A. Hoffmann, Tieck och Mörike, men vem läser tyska i dag?  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22