Efter fjolårets utskåpning: Visst sjutton skriver Eric ännu en deckare

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-1, Artikel

F. B. Eric Floryd är inte någon välkänd författare. Han böcker presenteras bara sporadiskt i västsvenska tidningar. Men för ett år sedan bedömdes hans kriminalroman Vem mördade prodekanus? av den ansedde kritikern och experten Johan Wopenka.

”Med sitt suveräna förakt för konventionell grammatik, berättarteknik och intriguppbyggnad har Floryd åstadkommit en roman som med bred marginal passerar alla gränser för parodi, pekoral eller kalkonstatus”, skrev Wopenka.

– Det stämmer utmärkt att det var en parodi, svarar Eric Floryd.

På det egna förlaget Framtiden har han gett ut sju böcker, varav den nämnda var nummer sju. Han håller på att skriva sin åttonde.

”Det är min innerliga förhoppning att han inte skriver fler deckare”, menade Wopenka.

Men… det är just vad den envise Eric Floryd gör. Den kommande romanen betraktar han inte själv som någon parodi, utan som en deckare ett snäpp närmare de traditionella vad intrigen beträffar. Sin grammatik och berättarteknik vill han inte själv bedöma. Och handlingen avslöjas inte i förväg.

– Det är lite känsligt när personer och företeelser till stor del stämmer överens med verkligheten, förklarar Eric.

Någonting göteborgskt kan man anta att det blir, för Eric är göteborgare sedan många år tillbaka, och arbetade på Chalmers Tekniska Högskola fram till pensioneringen för drygt tio år sedan. Släktnamnet Floryd är detsamma som namnet på en by i Småland, men han är uppväxt i det västerbottniska järnvägssamhället Jörn. Trots sin bakgrund som landkrabba blev han sedan marinofficer i Karlskrona.

Redan när Eric låg inkallad i beredskap under andra världskriget, började han skriva sin första bok Krigets skördar. Men inte förrän i uppnådd pensionsålder hann han starta sitt eget förlag och ge ut det han skrivit. Bland boktitlarna finns namn som Bock i predikstol och Sköka mot sin vilja.

Trots det egna förlaget hoppas Eric Floryd komma ut på något av de större. Men hans manuskript har hittills kommit i retur från förläggarna.

Något utgivningsdatum är inte spikat för Erics åttonde bok, som tillika blir hans andra deckare. En sjukdom, som tvingar honom att periodvis ta höga doser cortison, gör att hans dator månadsvis kan bli stående oanvänd. Men visst katten skriver envise F.B. Eric Floryd en deckare till.

JON-EGIL FORNÆSS

F.B. Eric Floryd har fått blodad tand. Efter sin deckardebut med den sågade romanen Vem mördade prodekanus?, jobbar han nu med nästa bok i genren.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22