Dr Roback en svensk skojare i USA

Dec 8th, 2012 | By | Category: 2012-12 dec, Artikel

Hagströmerbiblioteket är Karolinska Institutets samling av äldre vetenskaplig, främst medicinsk, litteratur, ett av de världsledande medicinhistoriska biblioteken. Där finns verk som också kommer från Läkaresällskapet, Apotekaresocieteten och Tandläkarsällskapet. För bibliotekets vänförening höll dess föreståndare OVE HAGELIN ett föredrag 8 mars 2012.

Doktor C. W. Roback, undergörare i Amerika och Furste för allt vad puff och humbug heter.

Fallebo Gök bild 1Vi har här på Hagströmerbiblioteket har flera specialsamlingar. En av dessa består av både böcker, dokument och föremål, som rör en enda viss person, som jag törs kalla en av våra mest framgångsrika svenska läkare, som under sin levnadsbana lyckades bygga upp en förmögenhet få andra doktorer förunnat – nämligen Doktor C. W. ROBACK.

Den 22 november år 1811 föddes på hemmanet Fallebo i Kristdala socken i Kalmar län, Carl Johan Nilsson. I sin ungdom hjälpte han till på gården, gifte sig så småningom med rusthållaredottern Greta Kajsa och fick sonen Carl Vilhelm. Men för “vissa exentriska yttringar af det inneboende jaget, hvilka trumpna menniskor roade sig med att kalla tjufpojksstreck” gjorde han sig bekant i trakten och gick allmänt under namnet “Fallebo Gök.” Det skulle snart visa sig att denne bonddräng var ett födgeni av sällan skådat slag.

Vid 27 års ålder beslöt han sig för att bli handelsman i Döderhultsvik, nuvarande Oskarshamn. Men Fallebo Gök var inget namn han kunde sätta utanpå en kryddboddörr och Nilsson var fantasilöst. Han vill byta namn till Fallenius. Men Fallenius var redan upptaget och tilhörde rådmannen i Västervik, Carl Magnus Fallenius, en av de mest aktade släkterna på orten, vars stamfader, prosten Fallenius, levt just på gården Fallebo. Men Fallebo Gök var envis och pastorn fick till slut ge med sig och Nilsson inskrevs som Carl Johan Fallenius i prästbetyget.

Nu var han sin egen herre med ett respektabelt namn, blev köpman med egen butik i Döderhultsvik. Han handlade med kaffe och socker, såpa och sill. Men snart utsträckte han sitt distrikt och reste över hela landet. Hans affärsspekulationer blev alltmer vidlyftiga och han handlade med skinn, fläsk, brännvin och även järnvaror.

Han hade redan nu en fallenhet att dupera folk och varhelst han öppnade sin kolossala oxhandlareplånbok fick han kredit. Han höll sig på god fot med Rikets Ständers Bankodiskontverk och fick lån, vilka för var gång blev allt större och större, men alltid omsattes i rätt tid.

Men när han på Göteborgs börs utgav sig som järndisponent och skulle sälja stora partier järn billigare än bruksdisponenterna själva anade man ugglor i mossen och avslöjade Fallenius som en bedragare. Fallebogöken flydde hals över huvud och kom därefter aldrig mer att sätta sin fot i fäderneslandet eller återse Greta Kajsa.

När hans lån inte inkom till Rikets Ständers Bancodiskontverk på uppgjord tid och ryktet gick att Fallenius lämnat landet, anmodades konungens befallningshavare i Kalmar län att lagligen utkräva summan hos den avvikne Fallenii borgensman. Denne var en viss herr ”Rungren, jordfast i Döderhult”. Vi kan i lokaltidningen läsa att ”efter en tids förlopp ingick svar från Landshövdingeämbetet att det, oaktat trägna efterforskningar, inte lyckats finna någon person med ifrågavarande namn”, men däremot funnit en ihålig trägubbe med sparbössa i handen jordfast utanför kyrkan i Döderhultsvik, vilken allmänt gick under namnet Rungren efter konstnären som tillverkat honom. Landshövdingeämbetet ”fann det därmed inte
befogat att mot bemälde Rungren vidtaga några exekutiva åtgärder”.

Fallebogöken var bortflugen, men det skulle visa sig att han flytt över till Helsingör, där han otursamt blev upphunnen av en inspektor, från vars brukspatron han lurat till sig ett större parti järn. Efter att ha klarat sig ur denna knipa genom att muta inspektorn med en bunt sedlar, forsatte han till Hamburg, där han utgav sig som skräddare och inom några dagar kom ombord på ett emigrantfartyg destinerat till Amerika.

I Amerika inleder han så en bana som gjort honom ryktbar ända in i våra dagar, inte minst genom sina annonser, reklamblad, kalendrar och böcker. Hundra år senare, 1955, publicerade den kände svensk-amerikanske historikern Amandus Johnson en artikel om Fallebo Gök i American Swedish Monthly under titeln ”The Swede who became the greatest faker America has ever seen.”

Fallebo Gök bild 20Redan under Fallebogökens livstid, 1865, utkom en idag ytterst sällsynt liten bok, Fallebo Göken. Doktor Roback eller en Svensk Bonde i Amerika, författad av Måns Hultin, som skrev flera böcker och kåserier och är känd under pseudonymen Måns Månsson. Hultin var född i Rumskulla socken i Kalmar län och kom efter sin med kand 1863 att tjänstgöra i några år på Serafimerlasarettet, med uppehåll 1864, då han medföljde emigrantskeppet Ernst Merck som skeppsläkare till Amerika. Det är intrycken från denna resa och hans bok om Fallebo Göken som ligger till grund för flera av de småtryck och tidningsartiklar som dök upp i hemortspressen om denne bygdens son och hans eskapader, vars uppfinningsförmåga inte kände några gränser. Måns Hultins bok ligger också till grund för det mesta i detta föredrag.

Thorsten Sellin, professor i sociologi vid Pennsylvania University och President of the International Society of Criminology, ägnade 1965 en artikel åt Fallebo Gök, som grundar sig på en pamflett från 1851 av Thomas Hague, en annan lurendrejare, som gick under namnet The Philadelphia Astrologer, som i den fräcke svensken såg en allvarlig rival. Fallebokgöken skulle enligt Hague först ha dykt upp i Baltimore som värdshusvärd, där han under namnet William Williams drev ”a low groggery”, men var också känd som ”Billy the Swede”. Till Philadelphia kom han troligen 1847. Efter att ha tillbringat några månader på sjukhus fört en åkomma, som Hagues anständighet förbjuder honom att nämna, finner vi svensken på gatorna i Philadelphia med en låda av tenn där han förvarar en livs levande alligator, som han svär på var en krokodil fångad av honom själv i Afrika. Ville man titta i lådan kostade det “two cents a look”.

Fallebo Gök bild 2För intäkterna öppnar han kontor på South 8th Street där han praktiserar “Geotic Magic” och skaffar sig snart ett antal patienter, genom att kurera sjuka, döva, blinda och spetälska och driva ut djävulen på vidskepliga och olyckliga människor. Han flyttar runt på olika adresser och annonserar oblygt och falskt i lokaltidningarna. Han utger sig för att vara sonson till Sveriges främste läkare, en viss Magnus Roback (jag har råkat på en aktad person i Fallenius hemtrakter med namnet Roback, nämligen rektorn vid skolan i Västervik) och han drar sig inte för att även gå under mannet Dr C.W. Hufeland, en av dåtidens mest kända tyska läkare, vars bok om konsten att förlänga livet blev mycket populär och också fanns översatt till svenska.

Fallebo Gök bild 3Han säljer Dr Robacks Stomach Bitter, en mörkbrun flaska i kaggformat med etikett, som visar Dr Robacks porträtt. Innehållet lär ha bestått av renfana, malört, sirap och dålig whiskey.

En svensk som besökte Fallebo Gök i New York berättar att han fick audiens på en timma och fann Dr Roback i ett stort, dunkelt upplyst rum, iklädd en blå, med guldstjärnor besådd mantel, en hög vidunderlig mössa (stjärngossemössa) och med en lång krokig stav i handen, stående framför ett bord på vilket stod en jordglob och en tjock bok i stort folio-format, fullskriven med hebreiska tecken. Flera hjälpbehövande yankees väntade i förmaket. För att komma in i det allra heligaste erlades fem dollars. Under högtidlig tystnad och med mycken värdighet avhörde Dr Roback berättelsen om deras missöden; en var sjuk, en annan var bestulen, en annan var kär i Jenny Lind, en fjärde ville veta blivande spannmålspriser. Vid sina hälsobringande besvärjelser, såg Dr Roback på sin glob, bläddrade i sin bok, lade handen på klientens huvud och lär på småländska ha mumlat den för utlännningar obegripliga formeln: “Det är Fallebo Gök, som lägger handen på Din lök” och gav därefter sitt orakelsvar, som fullt tillfredsställde de godtrogna yankees.

Barnboksförfattarinnan Barbro Lindgren upptäckte i vuxen ålder att hon var släkt med Fallenius, som var hennes mormors farfar och släktens stora skam. Mormor hade skämts fruktansvärt över honom och vägrade berätta. Först efter mormoderns död, 1961, berättade Barbros mamma vad hon visste, vilket fick Barbro och hennes syster Kerstin att forska vidare.

Resultatet publicerades i en artikelserie som gick i tre nummer av Tidningen Vi år 1979. Barbro och Kerstin sökte upp sina släktingar i Småland och for ner för att hälsa på i hopp om att få ytterligare upplysningar, och fick reda på att det funnits en kista på vinden full med brev från Dr Roback i Amerika. Men folket i Småland skämdes så över vilken skojare dom hade som förfader och hade bränt upp alla breven – så det blev bara en kopp kaffe och så hem igen.

Omslag till Fallebogöken, sjunde son till en sjunde sonÅr 1998 utgav Barbro Lindgren, sedan Kerstin varit över i Amerika och letat minnen, en liten bok om Fallebogöken – den sjunde sonen av en sjunde son.

Det är vad som finns om Doktor Roback men han själv lät ge ut mängder av trycksaker i form av kalendrar, reklamblad och förtryckta brev, där han puffar för sina mirakelmediciner, vilka idag är eftersökta rariteter bland samlare och vi på Hagströmerbiblioteket försöker bygga upp en liten samling av denne undergörare i Amerika och Furste för allt hwad puff och humbug heter.

Fallebo Gök bild 5Robacks trycksaker och calendrar är fyllda av intyg från tacksamma patienter som botats: “Min bästa Dr Roback, Jag är överväldigad af Glädje öfver att vara i stånd att berätta Eder, det jag är återstäld från fallandesoten. Jag känner mig glad som en lärka och har komponerat en march för piano, hvilken jag kallar “Robach March” och när jag träffar Eder, skall jag spela den för Eder. Farväl, Eder Kate Maitland, Galveston, Texas, Oct 1, 1853.”

Men Dr Roback hade inte kunnat klara sig utan en medhjälpare och denne måste ha varit läs- och skrivkunnig samt väl insatt i engelska språket och dessutom inte obevandrad bland dåtidens många medicinska, astrologiska, chiromantiska, frenologiska, metoposkopiska och animalmagnetistiska handböcker.

Dessa mängder av tackbrev och kalendrar var inte författade av något dumhuvud.

Hans sjukdomsbeskrivningar, som förekommer i certifikaterna, var särskilt ägnade att skrämma upp föräldrar och patienter och inge fötroende till en man som kunde bota det mesta. En av Dr Robacks kalendrar avslutas med en innerlig förmaning, skriven i tredje person:

“Till den otrogne ! – Huru kan Du hysa något tvifvel, efter att ha läst denna massa af vittnesbörd från landets mest inflytelsrerika, respektabla och intelligenta personer? Kom och blif botad, lika gerna som att resa till Californien; ty hvad är Californien för en man med fallandesot? Å, det är ingenting! Dr Roback ämnar lemna detta land inom kort tid, och då är möjligheten för Dig att blifva botad försvunnen för evigt.”

Patienterna behövde inte ens besöka Dr Roback för att bli undersökta:
. . . “enär kuren kan försiggå i deras hem. Allt hvad han behöfver veta är ålder, kön, längd och kroppsbyggnad … du kan blifva botad i ditt eget hus utan den afgiften att komma in till staden. Han är så förtrolig med alla former af sjukdomar, att det Fallebo Gök bild 16är onödigt för patienten att besöka honom, då han i alla fall gifver de mest grundliga instruktioner åt de sjuka. Om Ni skriver till honom, så följ ofvanstående föreskrifter och addressera Edert bref med en läslig stil, uppgif namnet på Eder stat, county och postkontor och glöm inte – betala brefvet. Med högaktning, Eder Dr C.W. Roback, No 7 High Street, Boston, Mass.”

Redan i början av sin karriär tar Dr Roback det djärva steget att bli ryktbar genom att uppväcka döda. Han valde ut en lämplig ort där det fanns hotell. En afton inträder en munter och frodig yankee med rosor på kinderna, inlogeras i ett av de bättre rummen, spisar kvällsvard och går till sängs. Mitt i natten hörs ett hjärtskärande skrik på hjälp och häftig ringning på betjäning. Uppassaren störtar in i rummet och finner hotellgästen blek (han hade då torkat av rouget på kinderna), matt och döende. Med slocknande stämma ber han att doktor Roback, Bedlam Street, och endast han, skall efterskickas. När budet avgått blir främlingen svagare och svagare och dör slutligen under vanliga symptom. Betjäningen står slagen av fasa, men då inträder Dr Roback, högtidlig och värdig i sin mantel, med en grant utstyrd neger i släptåg, som bär på ett skrin innehållande flaskor och den speciella
lilla kristallflaska som innehöll det undergörande livselixiret, som stänkes över likets läppar medan doktorn gör några hocus pocus, mumlar några besvärjelser, och se ! den döde kommer åter till liv och blir alldeles frisk frampå förmiddagen.

Återuppståndelsen firas med en livgivande frukost av biff, porter och pudding medan den nyss från döden uppväckte prisar Dr Robacks undergörande förmåga för stadens församlade tidningsreportrar, som lägligen kallats in. Han beställer sedan en droska och åker iväg för att få betalt av Dr Roback för sin skickligt spelade roll. Dr Roback packar snabbt ihop och drar vidare med lik och neger till nästa hotellort.

I Philadelphia, där Dr Roback själv säger sig ha “mött den mest förvånande framgång” varnades det för honom i tidningarna och vid ett tillfälle blev han haffad och släpad i sin ståtliga skrud till tingshuset. Men då ingen domstol kunde finna tillräckliga skäl för att fälla honom tog publikum saken i egna händer. Fallebogöken avkläddes, rullades i tjära och sedan i fjäder och fick under spefulla tillrop löpa till en annan marknad.

Fallebo Gök bild 9Fallebogöken löpte till New York, där framgången inte lät vänta på sig. Medan han uppehöll sig där blev han nämligen hastigt kallad till generalguvenören i Canada, som plötsligt blivit allvarligt sjuk. Då New Yorkborna vid det laget började dra öronen åt sig och Doktor Roback verkligen oroade sig över sin ”gamle väns och klasskamrats” hälsotillstånd, gav han sig ögonblickligen iväg och kom lyckligtvis ”i tid för att rädda en av stadens mest lysande prydnader” som han skriver i sin Calender. Han blev kvar i Canada i ett och ett halvt år där han ”botade många fattiga sjuka och hjälpte olyckliga och lidande” och fortsatte sedan till Cincinnati där han lyckades lura många och på några veckor fick ihop 10.000 dollars.

Fallebo Gök bild 17I en av Dr Robacks kalendrar finns ett träsnitt föreställande en sittande tjock gentleman, som i sitt knä har en vacker ung kvinna, som han håller om och med den andra handen häller upp bål. Bilden illustrerar de magiska verkningarna av Dr Robacks kärlekspulver. Det avbildade paret hade levt oense i sju års tid och skulle ha gjort så i sju år till, om de inte rekvirerat ett paket av Dr Robacks kärlekspulver. Enligt texten hade doktorn använt detta pulver i mer än 20.000 fall och aldrig sett det slå fel. Han kunde försända det till varje trakt i hela världen i brev så säkra, att även den mest nyfikne inte kunde förskaffa sig någon kunskap om brevets innehåll.

“Detta pulfver är användbart för hvarje kön och villkor och skall förmå hvilken person Ni vill att gifta sig med Eder – sak samma huru rik han må vara eller hur hög samhällsställning han må innehafva eller hur fientlig han må visa sig mot Eder. Allt hvad Ni behöfver göra, är att skaffa Eder ett paket af Dr Robacks kärlekspulfver, och Ni kan göra ett sådant hexeri med den Ni vill, att han icke längre är en fritt handlande person, utan helt och hållet stående under Eder egen vilja. Upptäckten af denna verkligen ovärderliga och underbara kombination imellan electricitet och vegetabiliskt ämne är uppfunnen inom Robackska familjen af den äldre brodern, som nu är sysselsatt med en vetenskaplig resa i Japan. Han gjorde uppfinningen för femton år sedan, under hvilken tid Dr Roback blifvit uppvaktad från alla verldsdelar af hundradetals personer, som önskat komma i besittning af denna enda bot för hjerteplåga. Det behöfver inte tagas invärtes, utan bör endast komma i beröring med den lady eller gentleman, hvars kärlek eftersträfvas. Ni behöfver endast innesluta det löst i ett bref, då electriciteten, som innehålles i detta värdefulla pulfver, skall åstadkomma en sympathetisk reflex-action.”

I juli 1853 har Dr Roback blivit så pass varm i kläderna att han känner sig stark att utmana Bostons hela medicinska fakultet och utskickar “En utomordentlig Utmaning” där han erbjuder sig att i närvaro av en kommitte från de medicinska kollegierna i Boston bota en patient, som kommitten skall välja ut, förutsatt att denna kommitte är sammansatt av stadens mest framstående professorer och att dessa skriftligen skall intyga, att det utvalda sjukdomsfallet har varit under deras vård och att de anse detsamma hopplöst och obotligt och därför överlämnar det i händerna på den store svenske doktorn C.W. Roback, Nr. 7 High Street, Boston, Mass. och Dr Roback utfäster sig att, om han icke genomför en hastig kur av fallet, sak samma huru betänkligt eller gammalt det må vara, akut eller kroniskt, skall han förlora och betala en summa av 10.000 dollars och att kommitten skall till
honom betala en lika stor summa, om han botar sjukdomen. Patienten och hans vänner skall avgöra saken.

Utmaningen stod öppen i sex månader och pengarna deponerades i Nordamerikas Bank i Boston. Men ingen professor i Boston vågade anta det djärva anbudet och Dr Roback tog tillbaka pengarna, som han anger skulle användas till inköp av de dyrbara droger han använde i sin elektriska praktik och vilka han anmodade sina sjuka patienter att köpa för att kunna återställa dem det högsta goda – nämligen hälsan.

Fallebo Gök bild 6Fallebo Gök bild 7Bland hans många mediciner fanns Dr C.W. Roback’s Blood Pills, och hans Scandinavian Blood Purifier, Purely Vegetable, av vilka vi lyckats anskaffa några oöppnade förpackningar.

Vi har låtit professor Anders Kallner vid Karolinska Institutets kemiska laboratorium undersöka dessa blodpiller. Han krossade en tablett, som var hård som sten och vägde 130 mg. Ca 10 mg av krosset lakade han med 1 ml destillerat vatten, centrifugerade och tog ett spektrum på centrifigatet. Ingenting vid de förmodade våglängderna fanns som kunde tyda på Hb, hemaglobin eler röda blodkroppar. Precipitatet lakade han sedan med utspädd HC1 = väteklorid eller saltsyra. Ingen gas observerades så det fanns säkert ingen karbonat i provet. Efter centrifugering mätte han järnkoncentrationen i de båda proverna. Det fanns mycket mer järn i HC1-extraktet än i vattenextraktet och det fick professor Kallner att tänka på att den uppfinningsrike smålänningen kanske arbetade med Falu rödfärg eller motsvarande innehållande järnoxider.

Så han kontaktade Stora Kopparberg (Stora Enso), som ännu idag förser världen med rödfärg och de lovade att kolla innehållet. Rödfärg hade gjorts i hundratals år vid alla järngruvor och man trodde sig kunna fastställa om det handlade om järnoxid och i så fall från vilken gruva det kom.

Men analysprotokollet från Stora Enso säger att det inte kan vara Falu rödfärg, främst beroende på avsaknaden av koppar och zink. Men det fanns andra utropstecken och efter samtal med specialisterna kunde man konstatera att det är ett rent naturmaterial, jord eller lera, helt enkelt. Det hela slutade med att man ansåg Doktor C.W. Robacks blodpiller ha varit ganska svårsmälta för klena magar.

Fallebo Gök bild 8Dessa blodpiller såldes i askar överklädda med tryckta pappersomslag signerade med vax. Omslagen på vitt papper utkom 29 juni 1867 och de sista i juni 1874. 340.217 trycktes på “old paper” och 182.725 på fint sidenpapper. I april 1867 levererades omslagen på gult papper, då 182.405 trycktes på “old
paper” och 31.625 på sidenpapper. Det förekom även oranga papper, som skulle skilja den produkt som erbjöds männsikor från den som erbjöds till djur. I Augusti 1874 till Oktober 1880 trycktes 12.516 på orangt sidenpapper och 9.171 på vattenmärkt papper. Så det rörde sig således inte om små mängder.

Doktor Roback distribuerade även brev där man genom att skicka in dollars till Dr Roback kunde få reda på vinsten på kommande nummerlotterier.

En av de böcker vi anskaffat till Hagströmerbibliotekets raritetskammare är The Mysteries of Astrology. Boken är tryckt i Boston, 1854, och författaren är Dr. C.W. Roback, President of the Astrological Society of Sweden, and Founder of the Society of Magic in London, Paris, and St Petersburg.

Fallebo Gök bild 10Det är en grann bok bunden i röd klot med guldsnitt och rik blindpressad dekor och rikt förgylld rygg, som förutom titeln visar i guldtryck Dr Roback själv i mantel, stjärngossemössa och stav i handen.

Fallebo Gök bild 11På frampärmens mitt finns i guldtryck, och på bakpärmen samma bild i blindtryck, som föreställer Dr Robacks Family Summer Residence, Sweden, vilket i själva verket inte är något annat än det kungliga Rosendals Slott på Djurgården i Stockholm, med den stora berömda porfyrvasen från Älvdalen i förgrunden. Tillverkningen och transporten ned till Stockholm av denna 9 ton tunga vas, är värd ett eget föredrag, och den blev en känd turistattraktion, som avbildades på många litografier, som spreds över hela Europa och ända bort till Amerika. Boken är dedicerad till “The People of the United States, a Nation neither skeptical nor credulous . . . “

Själva innehållet är ett enda hopkok plagierat ur tidens rika flora av böcker i astrologi, magi, grafologi, chiromanci, nekromanci, psykologi och
animalmagnetism. På slutet finns annonser för Dr Robacks horoskop med olika priser för damer och herrar, muntliga eller nedskrivna, för kortare perioder eller hela livet. Han annonserar även för sina galvaniska kedjor, Celebrated Premium Galvanic Chains, for the Cure without Pain of All Nervous Diseases, patronized by the Medical Faculty of Paris, London and Edinburgh.

Boken inleds med författarens “autobiography”, som är alldeles fantastisk och som frontispis har ett porträtt av Dr. C.W. Roback sittande med en himmelsglob. Han påminner starkt om ett känt porträtt av Gustaf II Adolf. Han avbildar här sitt gamla fädernehem, som påminner om gamla Uppsala hednatempel. Den fornnordiska salen finns också avbildad, liksom en modell av ett vikingaskepp, som hans förfäder seglade med från Island när Fallebo Gök bild 12de upptäckte Amerika. Doktorn säger sig ha låtit en utmärkt svensk artist teckna av dem efter naturen och intygar deras fullkomliga riktighet, men i själva verket är dom direkt kopierade efter Stephens engelska upplaga av Tegners Frithiofs Saga.

Fallebo Gök bild 13Familjen var spridd kring jordens fyra väderstreck. Den sjunde sonen till en sjunde son berättar om sina sex bröder, att den förste var en hög officer i kejsardömet China, den andre var katolsk biskop i staden Rom, den tredje var advokat i Frankrike, en av hans söner kämpade i Revolutionen, den fjärde var ryktbar astronom och filosof i Wien, den femte en officer i Brittiska Armén i Asien, den sjätte en av de största kaffeplantageägarna i grannskapet av Rio de Janeiro, beryktad för sina långa och magnifika kalas, etc etc.

Dr Roback berättar att han redan vid fjorton års ålder börjat hänge sig åt studier av de dolda vetenskaperna vilket han fortsatt med i sjutton år, under vilken tid han besökt Kairo och pyramiderna och följt Nilens lopp. Han hade lärt sig allt om besvärjelser och underverk genom några inskriptioner på de gigantiska ruinerna och samlat papyrusrullar tagna ur katakomberna, som innehöll horoskop för kungar av den ptolemaiska dynastin. Han for vidare till Asien, besökte Damaskus, Bagdad, Isphahan och Shiraz. Han träffade Persiens mager, Hindostans fakirer, Afrikas fetischdoktorer, Turkiets muftis, Rödskinnens medicinmän, Greklands nekromanter samt Tyskland transcendentala spiritualister. Han hade av furstar i alla Europas olika huvudstäder fått mottaga ordnar. – “Men nu är Förenta Staterna mitt hem” slutar Dr Roback.

Hans avsikt var att i det nya hemlandet grundlägga ett astrologiskt kollegium till vilket han ämnade donera sitt värdefulla bibliotek på över 7.000 volymer, alla sällsynta och av verkligt värde för vetenskapen.

Under sin tid i Boston i början av 1850-talet lär Dr Robacks förmögenhet ha varit US$ 500.000, men sägs på grund av mindre lyckade spekulationer ha sjunkit på 1860-talet, men detta var för dåtiden en fullkomligt fabulös summa.

Fallebo Gök bild 18Hemma i Småland hade Greta Kajsa gift om sig och fått styvfar till sonen Carl Vilhelm.

Själv hade Fallebokgöken begått tvegifte strax efter ankomsten till Amerika. Han hade dock sporadisk kontakt med sonen hemma i Småland och skickade honom en ordentlig summa pengar så att år 1862 kunde Carl Vilhelm köpa herrgården Hellinge i Näsby socken med stora markområden och egen sjö.

Fallebo Gök lär även ha haft samvetskval för sina gamla skulder i Sverige för i Oscarshamns Posten för den 21 april 1866 är införd en annons där C.J. Fallenius, som för många år sedan flyttat till Amerika vill betala sina gamla skulder.

I maj 1873 dör Dr Roback. Han skulle enligt testamentet begravas i ett  jättemausoleum av det finaste Cararramarmor någonstans i Amerika till en kostnad av 1000 dollars. I sitt testamente hade han avsatt 6000 gulddollars som gottgörelse för de skulder han hade efterlämnat vid sin avvikelse från Sverige. Hans övriga enorma förmögenhet testamenterades till sonen Carl Vilhelm, jordbrukare i Mörlunda socken i Kalmar län.

När Carl Vilhelm fick besked om arvet diskuterade han det med sin hustru och kom fram till att man ägde vad man behövde och mer därtill och tackade nej till vad som betraktades som syndapengar, något som de tolv barnen senare lär ha haft svårt att smälta. Gulddollarna tillföll istället Amerikas Förenta Stater, som lär ha grundlagt en mindre stad för pengarna.

Fallebo Gök bild 25

 

———————————-

Hagströmerbibliotekets webbplats: http://www.hagstromerlibrary.ki.se/

Det finns en vänförening till biblioteket: http://www.hagstromerlibrary.ki.se/friends.php

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22