Att samla det som ”inte existerar”

May 7th, 2022 | By | Category: 2022-05 maj, Artikel

Variantomslag i deckargenren. Exemplet Agatha Christie

Av JIMMY KARLSSON

I samband med att jag började samla Agatha Christie seriöst under 2004 insåg jag att det finns ett särskilt område som tenderar att förbises inom (åtminstone) deckargenren, nämligen förekomsten av variantomslag. I de bibliografier jag läst på området har författarna tämligen uteslutande valt att enbart belysa ordinarie originalutgåvor, så att säga. Huruvida bibliografi-författarna haft kännedom om variantomslagen eller ej är emellertid inte något jag kan uttala mig om.

Det jag de facto kan uttala mig om är att variantomslag tenderar att vara ett relativt vanligt förekommande fenomen, i varje fall när det gäller min samlarpassion; Agatha Christie.

Om vi utgår från Sorterade mord – en samlingsbibliografi jag använt mig av en hel del och som har många förtjänster – kan vi konstatera att Christies fem första böcker på svenska är följande:

Den hemlighetsfulle motståndaren 1923
Vem var den skyldige? 1924
Hur gåtan löstes 1927
En dos stryknin 1929
De fyra 1929

Omslag till Hur gåtan löstesDet bibliografin emellertid inte betonar är att Hur gåtan löstes är utgiven av två olika förlag det aktuella året: Lars Hökerbergs respektive Holger Schildts. Visserligen är omslagen till de båda utgåvorna tämligen identiska, men det finns några skillnader (företrädesvis beträffande utseendet på det bakre omslaget). Här skall jag även belysa det faktum att samtliga senare utgåvor av boken på svenska – från och med 1940 – bär titeln Dolken från Tunis.

Om vi går vidare till nästa titel på listan En dos stryknin – tidigare publicerad som följetong i Dagens Nyheter redan 1922 under titeln Det mystiska dådet på Styles – kan vi konstatera att den existerar i två olika (kända) omslagsvarianter: bildomslag i färg respektive svartvitt. Utöver ovan nämnda omslagsvarianter skall boken enligt en tidigare deckarsamlare även finnas i ett textomslag. Innan jag övergår till nästa titel på listan skall jag betona en intressant aspekt vad gäller bildomslaget i svartvitt. I inlagan till denna omslagsvariant anges klart och tydligt tryckåret 1929. Emellertid föreligger det reklam för ett antal olika detektivberättelser på bakre omslaget varav två av titlarna, Mordet på Nook av A. Fielding samt Det dolda ögat av J. J. Connington är utgivna först 1932. Detta faktum torde innebär att det svartvita bildomslaget till Omslag till En dos strykninEn dos stryknin är tryckt tidigast detta år, alltså tre år senare än inlagan.

Ett likartat förfarande – med ett senare, annorlunda omslag – är belagt även när det gäller Den svensk-amerikanske Sherlock Holmes av Ernst Lindblom som utkom första gången 1908 för att sedan ges ut på nytt med ett helt annat omslag omkring 1915 (läs vidare i C. L. Gullbergs förlag och dess utgivning av Lars-Erik Nygren 2018).

Vidare kan vi konstatera att det inte enbart är En dos stryknin som förekommer med ett bildomslag i färg och ett i svartvitt utan detsamma gäller De fyra från samma år (och även här finns uppgifter om en tredje omslagsvariant som skall bestå av ett textomslag). Tyvärr finns det ingen reklamtext på bakre omslaget till den svartvita omslagsvarianten av De fyra, vilket omöjliggör ett klargörande av huruvida även detta alternativa omslag är tryckt senare än själva inlagan.

Omslag till De fyraMed ovanstående sagt om det första decenniets titlar av Christie skall jag nedan belysa att det inte rör sig om ett begränsat fenomen med förekomsten av variantomslag utan några sådana existerar även senare. År 1930 utkommer De sju urens mysterium, en bok där jag (hittills) inte kunnat belägga något alternativt omslag. Däremot förekommer det två olika omslag till nästkommande Christietitel på svenska: Badortsmysteriet från 1933. Den första (ordinarie) utgåvan av boken är utgiven i serien “Vårt Hems populära romaner”. Utöver denna utgåva finns det även en utgåva i serien “Böcker för fritiden och resan”. Dock skall jag betona att omslaget till den sistnämnda utgåvan är tryckt tidigast 1934 med tanke på reklamen som föreligger på bakre omslaget för (bland annat) Fågelskrämman i Scotland Yard av Frank Highman som är utgiven först detta år.

Hur det kommer sig att förlagskoncernen Bonniers vid senare tillfällen har valt att påföra alternativa omslag till åtminstone En dos stryknin och Badortsmysteriet har jag ingen förklaring till, men kanske kan någon av er läsare bringa klarhet i frågan?

Omslag till BadortsmysterietEfter publiceringen av Badortsmysteriet dröjer det några år – och flera titlar – innan nästa bok med variantomslag dyker upp. År 1938 publicerar Albert Bonniers Korten på bordet och förevarande titel finns i minst tre varianter: två bestående av ett bildomslag med delvis olika färgtoner medan den tredje varianten består av ett textomslag.

Sammanfattningsvis torde det framgå att variantomslag är tämligen vanligt förekommande när det gäller Agatha Christies böcker på svenska under de första utgivningsdecennierna. En titel som ej är omnämnd ovan, men som eventuellt även existerar i ett variantomslag, är den första svenska utgåvan av Varför bad de inte Evans? från 1943. I en senare tryckning (mer specifikt femte tusendet) har jag sett denna bok även i ett bildomslag i svartvitt. Huruvida den första tryckningen av boken också existerar i en sådan variant har jag ej kunnat belägga än. Kanske har någon av er läsare ett sådant exemplar i en av era bokhyllor?

Omslag till Korten på bordetTill sist skall jag betona att förevarande artikel inte skall läsas som en kritik gentemot tidigare författade bibliografier inom genren utan snarare som en fördjupning av desamma. Enligt min mening har vi (deckar-)samlare en skyldighet att kartlägga det som faktiskt existerar för att kunna bevara så mycket som möjligt för eftervärlden. Därav finner jag det erforderligt att fler deckarsamlare tar sig an uppgiften att skapa fördjupade bibliografier över sin favoritförfattare och då särskilt inkluderar variantomslagen. För min del är det jakten som gör samlandet extra givande och vad kan vara mer utmanande än att söka finna det som ”inte existerar”.

Bästa samlarhälsningar!
___________________________________________

Jimmy Karlsson har webbplatsen AgathaChristiesamlaren.se där det finns mycket biografisk information om Christe-utgivning, en databas med flera sätt att söka. Han välkomnar information från andra samlare och Christie-älskare.

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22