Ali Ciftci – invandrad kurd blev förläggare och tryckare i Sverige

Feb 26th, 2018 | By | Category: 2018-02 feb, Artikel
Ali Ciftci

Ali Ciftci framför hyllan med företrädesvis barnböcker påsvenska och kurdiska

Av RICHARD NORDSTRÖM

Vissa människoöden är mer fascinerande än andra. En av de mest spännande historier jag stött på är den som berättats om och av min gode vän Ali Ciftci.

Ali föddes och växte upp i Kelhasan – en liten by med kurdisk befolkning i centrala Anatolien mitt i Turkiet. Berättelsen om hur han lämnade Turkiet och genom ödets försorg slutligen hamnade i Stockholm och etablerade sig med både tryckeriverksamhet och förlag är lika märklig som berömvärd.

Vi skruvar tiden tillbaka till 1970-talet och finner Ali som 19-årig student i Cihanbeyli/Konya. Ambitionerna, den ungdomliga entusiasmen och förväntningarna på livet var högt ställda och Ali hade målet att utbilda sig till lärare. I slutet av 1970-talet var Turkiet, som så många gånger tidigare, åter en orolig plats. Ekonomin var mycket dålig och protester hördes från alla håll i landet.

Ali hade engagemanget i kurdiska ungdomsrörelsen, DDKD (Revolutionära och demokratiska kulturföreningen).  Spänningarna mellan kurdiska studenter och det turkiska styret kokade under ytan. Folket förvägrades såväl sitt eget språk som sin identitet. 1960-talets studentpolitiska vänstervindar som svept över Västeuropa berörde nu även studentrörelserna i Turkiet vilket, i högsta grad, oroade i maktens korridorer.

Säkerhetspolisen
Agenter från Mit (turkiska säkerhetspolisen) bedrev organiserad spaning och kontroll av utvecklingen. Det gick ofta till så att Mit-agenter infiltrerade i skolorna. De kunde tjänstgöra som lärare, skolvaktmästare, bespisningspersonal etc. och rapporterade sedan till sina respektive högkvarter. Vi är nu framme vid 1977 och den kurdiska studentgrupp som Ali tillhörde höll sina underjordiska möten under sträng sekretess – men någonstans fanns bevisligen en läcka. Alis far söktes upp av en representant som tjänstgjorde inom skolledningen. Han kom med ett informativt och hotfullt meddelande om att ”snart kommer något att hända”. Mycket riktigt provocerades det fram ett bråk i Alis klass. Ali själv, som är en fridens man, fick ta emot slag och våldsamma anklagelser och såg ingen annan utväg än att försvara sig. Tumultet urartade och slutade med att ett par vältränade agenter från turkiska säkerhetspolisen kommer in i klassen och arresterar Ali mitt framför ögonen på alla skolkamrater. Allt var givetvis iscensatt och förberett.

Ali fördes bort, fängslad och förnedrad, och vad han fick utstå i fängelset undviker han att berätta om. Dock frigavs han efter två månader – då med huvudet fullt av tankar.

Studierna fortsatte i den kurdiska staden Siverek från 1977 till slutet av 1979 då undantagstillstånd infördes i alla kurdiska städer och det politiska klimatet hårdnade på ett oroväckande sätt. Det var nu tiden strax innan regimskiftet då militärjuntan tog makten och situationen för kurderna i Turkiet blev mer och mer osäker.

Köpenhamn och Stockholm
Ali stod inför sitt livs svåraste val och han visste att tiden var kommen att lämna familjen, hemmet, landet. Beslutet var oåterkalleligt och en äventyrlig resa genom Europa inleddes. Via en släkting i Danmark hamnade Ali så småningom i Köpenhamn men efter en kort tid fortsatte resan norrut och han kom slutligen till Stockholm.

Året var nu 1980 och här inledde han så sitt nya liv. Han fortsatte sina studier, nu på lärarhögskolan. Han gick även en utbildning till förskole pedagog och hemspråkslärare och det var i den här miljön som vissa tankar och idéer väcktes. Eftersom att Ali talar både turkiska och kurdiska fick han på naturligt sätt kontakt med barn med familjer från dessa språkområden. Det visade sig att utbudet av barnböcker på främmande språk var klent och att många kurdiska och turkiska barn därmed tappade läsintresset. Det som fanns i bokväg var mediokert – slitna fotokopior som gått från hand till hand och helt utan illustrationer. Satte man svenska böcker i händerna på dem var det också bara bilderna som var intressanta – läsningen lämnades därhän.

Ali beslöt så småningom att ta saken i egna händer och det var här som han inledde sin bana som förläggare och tryckare
Arbetet i Spånga

Tryckeri
Ali Ciftci startade sitt företag i Spånga 1988. Han hade tidigare hjälpt till att skaffa ett litet tryckeri till kurdisk förening i Stockholm och när en annons dök upp om att ett mindre tryckeri på en ingenjörsfirma i Spånga var till salu vädrade han morgonluft. Han tog vägen via banken och fick loss ett lån på 100.000:- vilket blev startskottet. Ali hade ingen riktig tidigare erfarenhet av tryckeribranschen utan lärde sig maskinerna efter hand. Det var en vild chansning som, med facit i hand, blev lyckad. Genom hans försorg fick barn av kurdiskt, arabiskt, persiskt och turkiskt ursprung således tillgång till böcker med fina illustrationer och hög kvalitet och, framför allt, begriplig text på sina respektive hemspråk. Ali hade hittat en nisch och företaget Apec hade bildats.

Apec har sina lokaler på Mjölnarstigen i Spånga och består idag av två delar, en förlagsdel och en tryckeridel. Förlagsdelen har under åren utvecklats från att ge ut mestadels barnböcker till att visa en imponerande bredd med såväl facklitteratur som skönlitteratur på en lång rad främmande språk och även på svenska. Inledningsvis var det emellertid frågan om att ta till sig befintlig kurdisk barnlitteratur men Ali började även ge ut t.ex. Sven Nordqvists och Astrid Lindgrens barnböcker på kurdiska. Ett betydelsefullt erkännande fick Ali 1999 då han tilldelades ett pris från Sveriges Författarfond för ”sina insatser som främjat svensk litteratur”.

Deckare
Det görs nu översättningar åt båda håll av allehanda litteratur och som exempel kan nämnas att Helena Siganders bok Dosan givits ut på kurdiska. Han har gett ut deckare av undertecknad och faktaböcker av Kjell E. Genberg som även har ett par kriminalromaner i väntan på utgivning. Senare i år kommer en antologi från det lilla sällskapet Novellmästarna. Skönlitterära Sällskapet Stockholm Nord har tryckt en antologi hos Apec.

Den del av företaget som bär den tyngsta ekonomiska delen är dock tryckeriet. Utan tryckeriet skulle verksamheten sannolikt föra en tynande tillvaro. Här trycks nu allt från visitkort till böcker, tidningar, broschyrer, almanackor, kontorstrycksaker och stortryck som affischer, roll-ups, banderoller för affärsmässor. Apec har en, för ändamålet, mycket god maskinpark och sysselsätter 6 anställda. Man erbjuder olika typer av bindning och tillhandahåller allt inom grafiska tjänster och tryck – från layout och grafisk formgivning till offset- och digitaltryck, kopiering och efterarbetning.

Att accepteras på marknaden
Att med frejdig entusiasm starta ett företag i den grafiska branschen låter kanske inte så konstigt. Emellertid har Apec fått kämpa hårt för att nå det erkännande företaget idag åtnjuter. Utomeuropeiska entreprenörer återfinns vanligen inom taxi/transport, restaurang och servicesektorn. Ali menar att Apec uppfattades som en främmande fågel och att han var en av mycket få utlandsfödda som kastade sig in i tryckeribranschen. Kundkretsen har sakta men säkert utvecklats men fortfarande kan man se att de svenska kundföretagen blandas upp med en hel del utländska, mindre företag som kommer till Apec med sina projekt.

”Det gäller att leverera mycket god kvalitet, snabba leveranstider och en vettig prisbild”, säger Ali. ”Samt att bygga upp ett förtroende och att jobba långsiktigt med kunderna.”

Inom förlagsdelen har det dock varit en ständig uppförsbacke. Det finns drygt 70 utländska förlag i Sverige som ger ut hundratals böcker på främmande språk. Läsekretsen finns där ute men inom bokhandlarleden är man fortfarande idag mycket återhållsam. Tusentals utlandsfödda människor i Sverige vet helt enkelt inte om vad det finns för tillgänglig litteratur – en slumrande marknad som ingen bryr sig om. En artikel i DN Kultur för ett antal år sedan om Alis verksamhet hade rubriken ”De osynliga böckerna” vilket ju var slående.

Som utomstående kan man inte annat än imponeras av den entreprenörsanda och drivkraft som Ali utstrålar. Han kom till Sverige för 38 år sedan med två tomma händer. Idag driver han ett välmående företag och har skapat arbetstillfällen för en handfull människor. Ali är gift med Peppiina, har tre barn och två barnbarn. Det är familjemedlemmarnas förnamn som givit namnet Apec – A för Ali, P för Peppiina, E för äldsta dottern Evin och C för efternamnet Ciftci. Familjebanden är starka och när tillfälle ges besöker han släktingar i både Europa och Turkiet. Han ställer upp i olika sammanhang så långt tiden medger och är aktiv medlem i Spånga Företagarförening. Ali Ciftci är ett mycket bra exempel på att omdömesgill företagsanda i kombination med en okuvlig vilja kan bära god frukt. Hatten av!

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22