Posts Tagged ‘ ordbok ’

ABD-BOK PÅ SKÅNSKA

Jul 8th, 2011 | By | Category: 2011-7 juli, Recension
Omslag till ABD-bok på Skånska

Av Börje Berglund & Per Erik Tell Bokpro 2011 Skånska är ett för de flesta svenskar obegripligt läte. Liksom bl a Bohuslän är det en erövrad provins. I Skånes fall var tillhörigheten dansk ända fram till 1600-talet och dialekten bär spår av danska. Vad sägs ex om följande anekdot — är den begriplig? “En gång […]