Posts Tagged ‘ O. Henry ’

Efter tjugo år

Sep 2nd, 2009 | By | Category: 2000-4, Novell

Av O. HENRY ÖVERSATT AV BERTIL FALK Den patrullerande konstapeln gick uppför gatan med bestämda steg. Eftertryckligheten var vanemässig och inte till för att göra intryck, för det fanns få åskådare. Klockan var ännu inte 10 på kvällen, men kylslagna kastvind ar med inslag av regn hade nära nog tömt gatorna på folk. Han kände […]O. Henry. De överraskande knorrarnas mästare

Sep 2nd, 2009 | By | Category: 2000-4, Notis

Kritiker av amerikanen O. Henry (1862-1910) har haft en väldig förmåga att prata om vad han inte klarar i stället för att tala om det han var mästare på, nämligen att skriva noveller med överraskande knorrar. Trots att knorrarna inte sällan vittnar om psykologisk skärpa, så kan man än i dag läsa att O. Henry […]