Posts Tagged ‘ norsk. översätning. polisroman ’

DÖDEN SKA DU TÅLA

Mar 9th, 2010 | By | Category: 2010-1, Recension
Omslag till Döden ska du tåla

Av Karin Fossum Varsleren 2009 Översatt av Helena Örnkloo och Ulf Örnkloo Forum 2009 Som alltid är Fossums deckare otäcka och mycket spännande. Dels beror det på den typ av brott som hon berättar om, dels för att de är så vardagliga att man lätt kan leva sig in i hennes böcker. Huvudperson i Döden […]