Posts Tagged ‘ litterär lek ’

INTIMUS

Jun 1st, 2010 | By | Category: 2010-2, Recension
Omslag till Intumus

Av Jan Arnald Inläst av Björn Granath (9 CD ca 11,5 tim) Earbooks 2010 Arne Dahl återgår till att vara Jan Arnald, en författare med mycket litterära förebilder. Huvudhandlingen är en svårartad kärlekshistoria mellan ett par Shakesperianska gestalter (Ferdinand och Miranda) som här döpts till Ferry och Mirra. Delvis utspelar sig handlingen i Australien (fartygsepisoden […]