Posts Tagged ‘ lärobok ’

Populärlitteratur i olika tappningar. Några reflektioner kring en nyutkommen antologi

May 13th, 2016 | By | Category: 2016-05 maj, Artikel
Omslag till Brott kärlek främmande värdarr

Av ELISABETH TEGELBERG Populärlitteraturen har kommit att spela en allt större och viktigare roll under de senaste decennierna. Detta visar sig inte minst i den invasion av populärlitteratur som man idag kan konstatera i de traditionella boklådorna och i den massiva pocketutgivningen av verk med denna inriktning. Den nordiska ”deckarvågen” är en talande illustration i […]GRUNDLÄGGANDE KRIMINALTEKNIK Andra upplagan

Aug 31st, 2013 | By | Category: 2013-08 aug, Recension
slag till Grundläggande kriminalteknik

Av Thomas Kupper och Jan Olsson Jure Förlag 2013 ISBN 978-91-7223-522-9, 379 sid Baksidestexten påpekar att detta är en unik bok och om det måste man hålla med. Jag kan tänka mig att den har tre distinkta målgrupper – först och främst är den en lärobok avsedd för poliser som ska utreda brott. I andra hand borde den vara […]Vill skriva? Lär av författarna

Sep 15th, 2012 | By | Category: 2012-09 sep, Notis
Omslag till Skriv din bok och sälj den

Jan Guillou, Björn Hellberg och Elsie Johansson är några av författarna som öppenhjärtigt delar med sig av sina egna erfarenheter. Även förläggare och litterära agenter ger sina tips till läsarna. Dag Öhrlunds nya bok Skriv din bok och sälj den, är till för den som vill undvika de misstag som en författardebutant kan råka ut […]Premiär för interaktiva böcker i skolan

Mar 12th, 2012 | By | Category: 2012-03 mars, Notis
Omslag till Perspektiv på historian, interaktiv lärobok

Gleerups lanserar nya pedagogiska lärverktyg för den svenska skolan, interaktiva böcker. Det är en helt ny produktkategori och inte en digital version av den tryckta boken. Bok på burk är historia på samma sätt som att produkter som är låsta till en specifik plattform tillhör dåtiden. Framtiden är nya pedagogiska verktyg som är plattformsoberoende och […]PENGAR ­- ETT MILJÖ- OCH DEMOKRATIPROBLEM

Jan 7th, 2011 | By | Category: 2011-1 januari, Recension
Omslag till  Pengar ett miljöproblem

Av Göran Hjort och Johan Sandwall Förlag: Eget 2010 Författarna som har en bred ekonomisk bakgrund ger en utmärkt beskrivning av vårt största ekonomiska samhällsproblem – kravet på ständig tillväxt. Denna tillväxt suger dessvärre inte bara ut miljön utan koncentrerar främst förmögenheterna till ytterst få och hotar därmed i förlängningen vår demokrati. Läsaren får också […]LÄR DIG SKRIVA SPÄNNANDE

Sep 27th, 2010 | By | Category: 2010-3, Recension
Omslag till Lär dig skriva spännande

Av Olov Svedelid MB Förlag 2010 Olov Svedelid som avled den 22 oktober 2008 har hittills utkommit med två böcker postumt – på Winbergs Förlag Älskade Stockholm (2009) och nu Lär dig skriva spännande. Det är en kort skrift, endast 128 sidor, men på dessa få blad predikar han och lät ut sin litterära trosbekännelse: […]Lärobok i hur man förhör borde läsas av författare

Apr 20th, 2008 | By | Category: 2008-3, Artikel, Recension
Omslag till Förhörsgrammatik

Av Kjell E. Genberg I mängder av polisromaner förekommer avsnitt där en eller flera kriminalare förhör en potentiell brottsling. Efter att ha läst Royne Nilssons och Gillis Herlitz bok Förhörsgrammatik – samtalsteknik för att söka sanningen (Konsultförlaget. Uppsala Publishing House 2008) har det stått klart för mig hur fel de flesta författares sätt att beskriva […]