Posts Tagged ‘ kulturutredningen ’

Varför är det ett sådant gnäll på författarna?

Mar 19th, 2009 | By | Category: 2009-1, Krönika
Helena Sigander

Jo, en allvarlig incident hände i arbetet med Kulturutredningen. Författarfonden jobbades in i den nya kulturfinansieringsstrukturen utan att utredarna tagit hänsyn till att Författarfondens pengar inte är skattemedel. Det är avtalad kompensation till upphovsmän. Var det utredarnas mening att bryta ett avtal mellan upphovsmännen (Sveriges författare) och staten? Eller fattade inte utredarna vad de utredde? […]