Posts Tagged ‘ jan mårtenson ’

Bo Balderson intervjuad: Jag är inget scoopobjekt

Dec 19th, 2008 | By | Category: 2008-5, Artikel
Bo Balderson-logo

DASTs grundare IWAN MORELIUS har via personliga kontakter lyckats få en mejlintervju med Bo Balderson. Ett scoop? Men den intervjuade förhåller sig blygsam till frågan. Intervjun gjordes efter en idé av Ingalill Munther som skrev de första artiklarna om Bo Balderson i Costa Blanca-magasinet. Även denna intervju publicerades först där i novembernumret. IM: Du måste […]