Posts Tagged ‘ historisk berättelse ’

Drömmen om Vasa – nytt seriealbum om historisk katastrof

Aug 27th, 2008 | By | Category: 2008-4, Notis
Omslag till Drömmen om Vasa

10 augusti släpptes seriealbumet Drömmen om Vasa. Det skedde på dagen 380 år efter det att skeppet förliste på Stockholms ström. Genom seriens huvudpersoner Nils och Hanna och hunden Fläcken presenteras Vasa, amiral Klas Flemming, kapten Söfring Hansson och besättningen som var med ombord på jungfrufärden 1628. Serien är författad av Maria Bergström och tecknad […]