Posts Tagged ‘ framtidsforskning ’

SYNTEISM Att skapa Gud i internetåldern

Sep 9th, 2014 | By | Category: 2014-09 sept, Recension
Omslag till Synteism

Av Alexander Bard & Jan Söderqvist Bookmark Förlag, 2014 ISBN 978-91-7547-179-2, 378 sid Jag brukar skriva om science fiction och fantasy i dessa spalter, så det är kanske inte så underligt att den har boken fallit på min lott. Den har ju vissa beröringspunkter med båda dessa genrer i och med att den framhäver individualismen […]