Posts Tagged ‘ falska minnen ’

Bok om Södertäljefallet dras in av universitet

Feb 18th, 2010 | By | Category: 2010-1, Notis

Den bok om det s k Södertäljefallet – då en far och mor dömdes för våldtäkt på sin dotter och där domarna ändrades sedan Högsta domstolen kommit fram till att barnets hänvisning till ritualmord inte var trovärdiga – som forskaren Max Scharnberg nyligen gett ut har dragits in av Uppsala universitet. Boken drar slutsatsen att […]