Posts Tagged ‘ Conan barbaren ’

Conan kulturbäraren

Sep 2nd, 2009 | By | Category: 2000-4, Artikel

AV ANDERS PALM Vid sf-kongressen Nasacon 2000 i Stockholm 7-9 juli i år gick populärvetenskaplige författaren Anders Palm under visst bifall till attack mot alla de som anser att Robert E. Howards skapelse Conan Barbaren är en manschauvinistisk kulturfara. Tvärtom är han en kulturbärare, menar Anders Palm, som här tecknat ned sina inkorrekta synpunkter till […]