VI SOM VAR FÖRÄLDRALÖSA

Feb 4th, 2008 | By | Category: 2001-1, Recension

Av Kazuo Ishiguru
When We Were Orphans 2000
Översatt av Rose-Marie Nielsen
Wahlström & Widstrand 2000

Detta är en roman om sorg bakom en polerad fasad. Huvudpersonen Christopher Banks växer upp i skarven mellan 1800- och 1900-tal i ett brittiskt, ganska rikt hem i Shanghais internationella del. När föräldrarna försvinner spårlöst skickas han till England, hemlandet som han aldrig sett. Efter internatskola arbetar han sig upp och blir 1930-talets motsvarighet till sekelskiftets Sherlock Holmes, blir en gentleman som är likt fisken i vattnet i Londons finare kretsar. Han är en anpassningens mästare och imperiets mest respekterade och omtalade detektiv.

Krigsmolnen hopar sig och Christopher bestämmer sig för att återvända till Shanghai för att söka sina föräldrar – och sina rötter.

Man bör kanske ha läst Ishiguro tidigare; (han slog igenom för 40 år sedan med Återstoden av dagen) för att rätt förstå och uppskatta stillsamheten och entonigheten i hans sätt att skildra händelser och tillstånd. När Christopher kommer tillbaka till ett krigshärjat Asien tar han vanföreställningen att världsfreden kan komma om han bara finner sina föräldrar. Slutet – som hör samman med att alla krigförande makter egentligen är lika onda brister i sannolikhet samtidigt som det ger de Holmérska bevingade orden om “ljuset i tunneln” en ny innebörd.

KARL HJELM  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22