VÄRLDEN EFTER 1945

Sep 12th, 2009 | By | Category: 2003-3, Recension

Av Philip Bell
The World Since 1945. An international history 2001
Översatt av Karl G. Fredriksson
Prisma 2003

Det är det kalla kriget som ligger som botten i den brittiske historikern Bells nästan 700- sidiga bok och han menar själv att ett så väldigt ämne som utvecklingen i världen efter andra världskrigets slut kräver att man måste förenkla både orsak och verkan för att få allt begripligt. Denna inställning är begriplig. Så har alla historiker arbetat i alla tider.

”Kalla kriget” fick sitt namn av journalisten Walter Lippman i slutet av 1940-talet och kom att bli en samlingstitel för det mesta som skedde mellan väst – USA och dess allierade – och öst, alltså Sovjet och dess allierade. Dessa två storheter befann sig på kollisionskurs redan före andra världskriget, blev allierade under några år och sedan dök missämjan upp igen. Fast Bell menar samtidigt att detta kalla krig inte var en enda konflikt. Inom tidsepoken förändrades förutsättningarna på olika håll och kalla kriget skevade ut i många små konflikter under samma paraply. Inte minst avkoloniserien i världen bearbetas av författaren inom detta tema.

Det är detta misstroendespel som analyseras, liksom tidens krig, konflikter och fredstrevare. Bell tar inte i någon större utsträckning upp de olika kulturella eller sociala orsaker till sådana saker.

Karl G Fredriksson ska ha en eloge för hans försvenskning av den inte alltid så lättillgängliga texten.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22