VÄRLDAR AV MÖRKER, VÄRLDAR AV LJUS

Feb 14th, 2008 | By | Category: 2001-2, Recension

Andra reviderade och utökade utgåvan.
Av Annika Johansson
Bibliotekstjänst 2000

En av DAST:s specialister på fantasy och skräck är författare till denna bok om just dessa ämnen, hon berättar initierat och med en stor portion humor om dessa två syskongenrers historia och om deras olika utvecklingsfaser. I både skräckromaner och fantasy finns fantasteriet som bärande grund och författarinnan visar att de skiljer sig ganska markant från Science fiction, som annars anses höra till familjen.

Att hon tar ämnena på allvar visas av att hon törs skämta om dem, ibland ganska drastiskt, vilket gör detta till en osedvanligt rolig bok vid sidan av att den kunskap den ger om ett par litterära genrer som ofta setts över axeln.

Det mesta som tas upp är av anglosaxiskt ursprung, vilket hänger samman med att merparten av senare års produktion av åtminstone fantasy kommer från England och USA.

De historiska översikterna och genrebeskrivningar, nu kompletteras med en fyllig sektion där Johansson presenterar de mest profilerade författarna av modern fantasylitteratur.

Det här är en bok som inte bör saknas i hyllan hemma hos dem som intresserar sig för kontemporära litterära strömningar i allmänhet och den fantastiska litteraturen i synnerhet.

KJELL E GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22