TYSTAT VITTNE ROPAR HÖGRE

Feb 16th, 2008 | By | Category: 2002-1, Recension

Av T. Davis Bunn
The Great Divide 2000
Översatt BV Kerstin Gårsjö
Libris 2001

Detta är en underbart härlig debut som verkligen smakar mera. Boken berättar om en ung amerikansk kvinna som är vansinnig nog att protestera utanför en fabrik som tillverkar en märkesvara i Kina. Protesten gäller de omänskliga förhållanden som fabrikens “slavar” arbetar under. Hon kämpar för mänskliga rättigheter och för att alla människor ska få en värdigt liv.

Kvinnan försvinner och ingen vet vart hon förts eller om hon över huvud laget lever. En jurist, som nyligen råkat ut för en tragisk olycka inom familjen, åtar sig fallet och fascineras av det. Först efterhand fattar han att det blir hans svåraste uppdrag någonsin. Om han inte vinner riskerar han både sin och andras liv. Trots hotelser och olyckshändelser arbetar han vidare.

Så småningom förstår han att allt pekar på ett multinationellt företag som den försvunna kvinnan kartlagt under lång lid och han börjar tvivla på om det egentligen går att fortsätta. Är det alls ett fall? En osedvanligt bra thriller.

IWAN MORELIUS  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22