TYSKLANDS OCH FINLANDS HEMLIGA UBÅTSSAMARBETE

Jan 11th, 2008 | By | Category: 2000-1, Recension

Av Björn och Annette Forsén
Söderströms 1999

Syskonen Forsén har forskat i hur den finska nationen efter första världskriget lyckades skaffa sig en stark ubåtsflotta. De fann okänt källmaterial och kan i den här boken beskriva en spännande och annars ganska väl hemlighållen epok i finsk och tysk mellankrigshistoria.
Vid första världskrigets fredsavtal i Versailles förbjöds Tyskland bland annat att inneha ubåtar. Då vände sig nationen till Finland och ett hundratal av Tysklands ledande ubåtsofficerare och konstruktörer utvecklade där prototyper för sina topphemliga vapen. I finska skärgården provsköts nya elektriska torpeder, de som under andra världskriget höll på att ge nazisterna segern på Atlanten.
Fast Finland fick diplomatiska bekymmer med nationerna som kom att hela ”de allierade” fick tyskarna fortsätta ubåtsexperimenten fram till mitten av 1930-talel. Vad som hände när Tyskarna kom tillbaka hem vet vi alltför väl.
Det här är en intressant. spännande och mycket faktaspäckad avhandling om okänd verksamhet i svenskt grannområde.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22