TERKASSY 44

Mar 7th, 2010 | By | Category: 2006-4, Recension

Av Niklas Zetterling & Anders Frankson
Norstedts 2006

Slaget om Terkassy (som sovjetiska källor kallar Korsun) i början av 1944 hör till de mindre kända operationerna på östfronten under Andra världskriget. Det handlade om en sovjetisk inringning, där 60 000 tyska soldater fångats à la Stalingrad. Men i motsats till Stalingrad lyckades tyskarna bryta sig ur den igenslagna fällan, och mer än 2/3 av trupperna räddades även om de fick överge allt tyngre krigsmateriel. Formellt vann ryssarna slaget, då de drivit fienden på flykten, men det var långt ifrån en övertygande seger – deras förluster översteg vida fiendens (som vanligt, då Stalin gärna ”slösade” med trupperna).

Det finns vissa problem med ”militärporr” i Terkassy 44. Man får ett myller av siffernamn på förband och hundratals ortnamn som indikerar hur de rör sig. Författarna må ha kunnat hålla allt detta i huvudet, när de intensivstuderade materialet under bokens skrivande, men för läsaren blir det svårare! Det hjälper inte att det finns kartor (liksom även foton); myllret av detaljer blir fortfarande förvirrande. Man kanske kunde efterlysa en något mer överskådlig pedagogik i beskrivningar av alla trupprörelser?

Boken har många nedslag i enskilda soldaters upplevelser. Vi får uppleva tragik och katastrof, hjältemod och lidanden. Som exempel kan nämnas själva utbrytningen ur Terkassy-fickan: ”Överraskningsmomentet var helt avgörande och därför skulle, anmärkningsvärt nog, soldaterna i divisionsgrupp 112 gå till anfall med oladdade vapen.” Syftet var att anfalla tyst. Anfallet lyckas otroligt nog. Det blir närstrid med bajonetter, och så småningom även skjutande. Att det skedde mitt i natten, med en snöstorm som ytterligare minskade sikten, bidrog förstås .

Den tyska armén hade ända framemot krigsslutet en slagkraft som är lätt att underskatta. De kunde framgångsrikt tackla motståndare som var dem flerfaldigt numerärt överlägsna, beroende på bättre taktik, utbildning och officerskår. Men de slogs för en förlorad sak, förlusterna kunde inte riktigt ersättas och snart skulle tidvattnets vågor forsa in över det Tredje Rikets gränser. Terkassy 44 berättar om en liten episod, ett litet plask i Andra världskrigets storm.

AHRVID ENGHOLM

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22