SYSTERSKAPET

Jan 11th, 2008 | By | Category: 2000-1, Recension

Av Colin Forbes
The Sisterhood 1998
Översatt av Gull Brunius
Forum 1999

Forbes är en av de senaste årens mest framgångsrika thrillerförfattare. Något som han helt försörjt
sig som sedan 1967. Detta är hans tjugoförsta bok på svenska och en spännande historia om oväntade dödsfall bland europeiska makthavare, Varje gång någon av dessa höjdare dött har en beslöjad svartklädd kvinna blivit iakttagen i närheten av mordplatserna.
Huvudperson är Tweed vid brittiska underrättelsetjänsten och han har fångat upp signaler som tyder på att det är ett land vid Persiska viken som ligger bakom morden. När detta kommer fram dyker det också upp tecken på att Tweed har anledning att frukta för sina agenters liv.
Boken handlar om fanatism. De okända angriparna är ute efter att först förgifta dricksvattnet i Europa för att sedan komma med väpnade styrkor för att helt överta makten. Det kan tyckas att ett sådant scenario tyder på rasism, men Forbes håller balansen. Jag har tidigare läst ett par böcker av Forbes på engelska, och efter att ha plöjt denna bladvändare är jag benägen att påstå att Gull Brunius översättning är stilsäkrare än originalet.

KARL HJELM  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22