STORMENS DROTTNING

Sep 3rd, 2009 | By | Category: 2000-4, Recension

En berättelse från Darkover
Av Marion Zimmer Bradley
Stormqueen! 1978
Översatt av Anders Bellis
Replik 1998

Darkover-romanerna var vad som byggde Marion Zimmer Bradleys karriär, en lång svit inbördes tämligen fristående romaner. Ska man tala genreklassifikation så är det tillämpliga begreppet science fantasy, hybridgenren som uppvisar element hämtade från både SF och fantasy. I det här fallet, SF eftersom Darkover är en främmande planet som en gång koloniserats av jordmänniskor och man har kvar vissa märkliga former av teknologi, fantasy därför att miljön är av typen feodal medeltid och befolkningen har vissa psykiska förmågor som mest liknar magi. Och det är snarare fantasy än SF-läsare som tilltalas av Darkover-berättelserna.

I den lösa internkronologi som kan upprättas över böckerna tar Stormens drottning plats tidigt. Det är vad som kallas kaosets tidsålder, då olika adelsfamiljer ägnar all tid och kraft åt maktstrider, samt åt ett avelsprogram som gäller de psykiska gåvor, ”laran”, som går i arv i ätterna. Alla kvinnor är oändligt förtryckta och behandlas huvudsakligen som vandrande livmödrar; männen har friheten och makten, men unga ädlingar får inte heller avgöra vem de ska gifta sig med.  I en av familjerna föds Dorilys, och redan i födelseögonblicket visar sig hennes laran, hennes förmåga att påverka elektromagnetiska fält (och därmed vädret). Det stackars barnet blir förfärligt bortskämt eftersom alla innerst inne är rädda för henne – folk har dött i hennes närhet, träffade av blixten då hon blivit upprörd. Samtidigt kämpar Allart Hastur, son i ett annat adelshus, med sin prekognitiva förmåga. Han ser inte bara framtiden utan alla tänkbara framtider, alla möjliga konsekvenser av varje vägval, och blir därför ofta rent handlingsförlamad. Kring dessa två personer väver sig en berättelse om maktkamp, krig och kärlek – romantisk och full av äventyr, men också ganska pladdrig och seg emellanåt. Bagatellartad underhållning i hygglig översättning.

ANNIKA JOHANSSON

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22