STATSMAKT TILL SALU

Jan 7th, 2009 | By | Category: 2009-1, Recension

Omslag till Statsmakt till salu

Av Mats Hallenberg
Nordic Academic Press 2008

Privatisering av olika tidigare statliga angelägenheter låter väldigt modernt. Numera finns i Sverige privatiserad sjukvård och gamla statliga företag som Televerket har förvandlats till det privata Telia. Fast ännu har ingen kommit på att privatisera skatteindrivningen. Men inte ens en sådan reform är oprövad i detta land.

När Gustav II Adolf var regent inträffade en omläggning av det svenska skattesystemet som innebar att privata entreprenörer kunde bli skatteindrivare. Dessa köpte rätten att utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen vinning. Folkets skatter blev i praktiken enskilda köpmäns egendom.

Fast det höll inte så länge. Några år efter 1632, då kungen stupade vid Lützen, slutade staten att arrendera ut indrivningen av skatterna.

Mats Hallenberg

Historikern Mats Hallenberg har studerat denna ganska lite utforskade del av historien och i Statsmakt till salu ställer han intressanta frågor om hur skattearrendesystemet fungerade och försöker förklara varför det inte höll längre än det gjorde.

Det var inte ett rent svenskt påhitt. I 1600-talets Europa var olika former av privatskatteindrivning mycket vanliga. Det svenska försöket innehöll dock en del särdrag. I drygt 50 år hade det då funnits en omfattande, och tydligen fungerande, statlig  uppbördsorganisation. Nu såldes den ut till privata intressen som skötte uppbörden till dess staten efter blott 15 år tog den tillbaka.

Enligt Hallenberg berodde detta på att den dåvarande militärstaten behövde ytterligare resurser och på att arrendena förlorade legitimitet hos alla  grupper i samhället. Folket gnydde över arrendatorernas girighet och detta, samt en del andra faktorer, gjorde att statsledningen offrade sina samarbetspartners för att rädda det egna skinnet.

Det är en intressant men emellanåt rätt svårläst bok för den som inte har det svenska rikets politiska karta helt uppdaterad.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22