STÄNGSLET

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Recension

Av Magnus Milis
The Restraint of Beasts 1998
Översatt av Mats Hörmark
Forum 1999

Mills språk är sparsmakat på gränsen till utrensat, vilket ger ett intryck av koncishet som närmar sig den prosa man hittar hos Kafka. Det handlar, ytligt sett, om kompisarna Tam och Richie, som åker ut på landet för att bygga stängsel. Det är en allegori så god som någon. Boken har i England nominerats till ett par prestige fyllda pris. På ett ställe i romanen skriver Milis om en kvinna att han såg på henne och plötsligt fattade att under alla sina kläder var hon naken. Det ligger mycket i det konstaterandet.

KARL HJELM  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22