SPIONEN PÅ FRA

May 17th, 2010 | By | Category: 2010-2, Recension

Omslag till Spionen på FRAAv Anders Jallai
Lind & Co 2010

I alla nationer inträffar saker som ger upphov till vidlyftiga spekulationsteorier. Det skapas seglivade rykten och övertygelser om att viktiga saker undanhålls allmän kännedom.

Anders Jallai missar i  Spionen på FRA inget tillfälle att hålla liv i svenska konspirationsteorier. Han plockar upp de allra flesta och suger ut vad han kan.  Den svenska undfallenheten mot tyskarna under andra världskriget, undfallenheten mor Sovjetunionen under kalla kriget, Catalinaaffären,  den tvivelaktiga neutraliteten, ryska spioner i såväl högsta politiska ledningen som i den militära, u-båtsjakterna med tillhörande ryktesbildning, mordet på Olof Palme, Estoniakatastrofen – allt har sin plats i boken.

Detta är förstås gott stoff för en thriller. Men saken kompliceras av att Anders Jallai marknadsförs som arkivforskare och något av expert. Han har varit pilot i flygvapnet, han är dykare och har äran av att ha hittat såväl vraket efter såväl Catalinaplanet som DC-3:an och dessutom den sovjetiska u-båten S7 som sänktes under andra världskriget. Allt detta efter omfattande arkivstudier.

Han stoppar också in några tvättäkta citat ur förhören med Stig Wennerströms hemhjälp för att ge sken av autenticitet.

Det här gör att man undrar över vad Anders Jallai egentligen är ute efter. Har han fler syften än att berätta en god historia? Försöker han på nytt blåsa liv i de konspirationsteorier som florerade under u-båtsjakternas mest hektiska period? Vill han få oss att tro att de är sanna? I så fall varför?

Boken är späckad med långa, halvflummiga resonemang om det politiska klimatet i Sverige under kalla kriget och om hur det ledde till att stora delar av den politiska och militära eliten uppträdde som landsförrädare. Bidrar det till att göra historien bra? Nej.

Anders Jallai har inte Jan Guillous förmåga att trovärdigt sätta in händelser i ett politiskt sammanhang fastän han slår knut på sig i försöken.  Hans förmåga till politisk analys är för grund.

Att han passar på att blinka åt Stieg Larsson hjälper inte. Dit är avståndet för stort.

Behovet av en driven förlagsredaktörs insats är uppenbart.

Men boken har sina förtjänster. Den som minns 1980-talets halvhysteriska atmosfär ler igenkännande åt de välkända konspirationsteorierna om att u-båtar medvetet släpptes ut och att det fanns hemliga överenskommelser och spioner på hög nivå. Och Anders Jallai skriver upp sig under arbetets gång. Men han kunde lägga litet mer möda på att skildra rafflande dyk, möten med ryska u-båtar och spännande konfrontationer istället för ett kvasipolitiskt orerande.

Det ska komma två böcker till. Hoppas han lägger mer vikt på action då.

SVERKER NYMAN

Anders Jallai. Foto Ulla Montan

Anders Jallai. Foto Ulla Montan

Anders Jallais webbplats: http://www.jallai.se/forfattaren/

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22