SLUMRANDE MINNEN

Nov 19th, 2018 | By | Category: 2018-11 nov, Recension

Omslag till Slumrande minnenAv Patrick Mondiano
Souvenirs dormants, 2017
Översättning Anna Säflund-Orstadius
Elisabeth Grate bokförlag, 2018
ISBN 978-91-86497-63-7, danskt band, 100 sidor

Patrick Mondiano fick Nobels litteraturpris 2014. I den motivering som akademiledamoten Jesper Svenbro framförde sades bland annat: ”Då har Modiano i roman efter roman utvecklat sin förmåga att med utgångspunkt i en nästan obefintlig dokumentation — gamla telefonnummer, gatuadresser — åt det förlorade återge ett märkvärdigt liv och åt sitt Parislandskap ge en röst”.

I Slumrande minnen ger Mondiano i det lilla formatet återigen prov på sin speciella dissektion av minnen. Det handlar om händelser och episoder från 60-talet, alltså 50 år tillbaka i tiden. Författaren använder sig av minnen, förvanskade eller sanna, i en slags upptäcktsresor i förfluten tid. Ibland använder han sig av korta anteckningar i sina notisböcker, otaliga kan man förmoda, för att skapa ledtrådar eller associationer till det faktiska. Miljön är som i många tidigare romaner av Mondiano Paris. Han förefaller väl bevandrad i otaliga stadsmiljöer och tycks flanera på jakt efter minnen som inte så lätt låter sig återskapas.

I romanen finns en del referenser till litteratur kring ockultism – ”helt enkelt för att jag drogs till det hemlighetsfulla”. Drömmar tycks även spela en viktig roll. Han återkommer att par gånger till Les Rêves et la moyens de la diriger av Hervey de Saint-Denys. Det handlar om att kunna avbryta och styra en dröm. I texten finns passager som gränsar till det drömlika och frågan som återkommer under läsningen är vad som var dröm och vad som var verklighet.

Modiano har skrivit en bok som angår oss alla. Hur minns vi och kan vi skilja det konstruerade, det omgjorda eller drömmen, från det verkliga? Jag tänker bland annat på Kjell Westös Den svavelgula himlen där huvudpersonen ”upptäcker” att ett minne om att flåbusen slagit den fridsamme kompisen på käften i själva verket var en minnets omgestaltning av händelseförloppet – det var han själv som utdelat knytnävsslaget.

Det hade varit en fördel om en i övrigt väl översatt text hade kompletterats med en referenslista alternativt fotnötter innehållande den litteratur som författaren återkommande hänvisar till.

ULF MALMSTRÖM

Patrick Modiano

Patrick Modiano. Foto JF Robert  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22