SLAGFÄLT UNDER MEDELTIDEN Från Hastings 1066 till Brunkeberg 1471

Apr 23rd, 2014 | By | Category: 2014-04 apr, Recension

Omslag till Slagfält under medeltidenAv Kelly DeVries, Martin J. Dougherty, Iain Dickie, Phyllis G. Jestice och Christer Jörgensen
Battles of the Medieval World 2002
Översatt av Svante Skoglund
Fischer & Co 2014
ISBN 978-91-86597-62-7, 224 sid

Man behöver inte vara en MÖP (militärt överintresserad person) för att fascineras av denna bok. Boken ger bakgrundsinformation om de konflikter som ledde till de olika slagen, styrka och svagheter hos de arméer som var inblandade och hur de manövrerades av sina ledare under striderna. Men allra bäst för en lagom intresserad är de illustrationer i färg och svartvitt som beledsagar texterna.

En svensk roas kanske mest av Christer Jörgensens beskrivning av vad som hände den 10 oktober 1471 då danskarna under ledning av kung Kristian I närmade sig Stockholm med en välutbildad yrkeshär för att tvinga in Sverige i danskdominerad union. De båda länderna hade stått i konflikt med varandra eftersom många svenskar ville bryta sig ut den trestatsunion (Kalmarunionen) som funnits en tid.

De tusentals väl rustade danskarna – understödda av tyska och en del svenska legosoldater – kom sjövägen och trodde säkert att det skulle bli en lätt match. Det blev det inte trots att de krigare de mötte bara var en lätt utrustad bondehär. Men svenskarna var betydligt mer motiverade än angriparna, hade god lokalkännedom och hade organiserats av Sten Sture som visade sig vara en skicklig härförare.

Brunkeberg finns inte längre, även om namnet fortfarande klingar bekant. Det var en rullstensås inom det moderna Stockholms gränser som schaktades bort under omdaningen av stadsdelen Norrmalm. Efter intensiva strider på berget vacklade till sist de danska styrkorna och när allt var över hade kung Kristian förlorat halva sin arme. Jörgensen skriver: ”900 av dem hade drunknat, 900 hade tagits tillfånga och resten låg stupade i Stockholm.” Det unga nationsbygget Sverige var tillfälligt räddat, men fiendskapen med Danmark bestod och under ytterligare 250 år skulle de båda nationerna bekriga varandra.

Kelly DevriesBoken beskriver ett tjogtal slagfält. Man hade kunnat tro att engelska sådana skulle prioriteras med tanke på att de flesta författarna härstammar från engelskspråkiga länder. Men så är inte fallet. Visst finns Vilhelm Erövrarens för England så politiskt avgörande strid vid Hastings 1066, beskrivet av Kelly DeVries (bilden tv), men här ger också Martin J DoughertyMartin Dougherty (bilden th) en intressant redogörelse för hur fransk militär tog sig in i det väl befästa Cháteau Gaillard och avstyrde belägringen. Venedig var en italiensk stadsstat med väldiga ambitioner att bli en stormakt, inte enbart via handel. Phyllis G. Jestice berättar om slaget vid Konstantinopel 1204 som kom att få långtgående följder för Venedig.

Många av dessa ”lösningar på konflikter” nådde aldrig fram till historielektionerna i den svenska skolan, så händelserna är i de flesta fall okända för merparten av våra unga – och även äldre för den delen. Så den som vill vidga sina historiska vyer bör läsa denna bok – och njuta av bilderna som vid sidan av att ofta vara vackra också ger kunskapen en liten törstsläckare.

PER MAGNUSSON

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22